Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Uvid u radove testa34

Arhitektura Računara E3 - 7. Maj 2014

Uvid u radove za test34 će se obaviti po sledećem rasporedu:

Studenti sa smera E2 koji su radili test u terminima utorak od 07:00, 14:00 i 17:30, kao i sreda od 17:30 radove mogu pogledati u terminu konsultacija Žarka Živanova, u četvrtak od 07:30.

Studenti koji su test radili u utorak od 10:30 uvid u radove mogu obaviti u terminu konsultacija Bogdana Satarića, u petak od 11:00h.

Ostali studenti sa E2 smera i studenti sa E3 smera (ESI) uvid u radove mogu obaviti u terminu konsultacija Lazara Stričevića, u petak od 17:30.

Rezultati Testa 12

Arhitektura Računara E3 - 26. April 2014

U dodatku se nalaze rezultati Testa12 za studente sa smerova E2 i ESI.

Uvid u radove će se za studente koji su imali test u utorak od 10:30 obaviti u utorak 29.04.2014. u 14h u kancelariji Bogdana Satarića. Za ostale studente, uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 28.04.2014. u 10h u kancelariji TMD018 (ulaz iz dvorišta).

Priprema za Test34

Arhitektura Računara E3 - 24. April 2014

Zadaci za pripremu za Test34 zajedno sa rešenjima nalaze se u repozitorijumu:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/607

Gradivo za T34

Arhitektura Računara E3 - 23. April 2014

 Na T34 dolazi SVO gradivo koje je do sada rađeno. To uključuje i potprograme i bit operacije i sistemske pozive.

Datum objave rezultata za Test12

Arhitektura Računara E3 - 14. April 2014

Rezultati testa 12 će biti objavljeni tek nakon što sve grupe budu odradile taj test.

Priprema za Test12

Arhitektura Računara E3 - 8. April 2014

Zadaci za pripremu za Test12 zajedno sa rešenjima nalaze se u repozitorijumu:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/503

Prvi parcijalni ispit

Arhitektura Računara E3 - 7. April 2014

Prvi parcijalni ispit obuhvata glave 1., 2., 3. i 4.

Rad testa u drugom terminu

Arhitektura Računara E3 - 7. April 2014

Studenti koji iz bilo kog razloga ne mogu da rade test u svom terminu, mogu raditi test u drugom terminu ISKLJUČIVO ukoliko se zamene sa nekim drugim studentom iz tog termina. Ovo važi za SVE termine, bez obzira na zvaničan broj studenata u njima. Ukoliko se desi da u neki termin dođe više od 32 studenta, prednost imaju studenti koji su po spisku u tom terminu.

Studenti sa nadoknada moraju raditi test u svom terminu i ovaj termin se ne može koristiti za zamene.

Zamena tema na vežbama

Arhitektura Računara E3 - 28. Mart 2014

U narednoj nedelji (koja počinje 03.04), na vežbama će se raditi glava 6, Sistemski pozivi, a tek nakon toga (u nedelji koja počinje 10.04) glava 5, Potprogrami.

Termini za polaganje testova za studente sa nadoknade - IZMENA 14.04

Arhitektura Računara E3 - 25. Mart 2014

Prvih 32 studenta koji su se prijavili za nadoknadu će testove raditi u terminu četvrtkom.

Svi koji su se kasnije prijavili će raditi testove sa grupom koja vežbe ima petkom od 10:30. Ovi studenti su u obavezi da preuzmu sa sajta ovogodišnju verziju praktikuma, pošto će se po njemu raditi zadaci u grupi petkom. Za tačne termine testova za grupe koje imaju vežbe petkom pogedajte dokument AR raspored vežbi po nedeljama.

T12 četvrtak 17.04.2014. u 12h, učionica TMD018
T34 četvrtak 08.05.2014. u 12h, učionica TMD018

Laboratorija MI A2-1 počinje sa radom

Arhitektura Računara E3 - 26. Oktobar 2013

Laboratorija MI A2-1 počinje sa radom od ponedeljka 30.10.2013.

Sa Katedre

Teoretski deo ispita

Arhitektura Računara E3 - 26. Septembar 2013

Od 27. septembra 2013. studenti koji su ispunili predispitne obaveze polažu ispit usmeno u stalnom ispitnom terminu, ponedeljkom od 12:30 u TMD 144, uz prethodnu najavu (usmeno ili elektronski) 7 dana unapred.

Dodatna pogodnost za kupovina karata za BalCCon

Arhitektura Računara E3 - 23. Avgust 2013

Nakon dogovora sa organizatorima BalCCon-a, studentima FTN-a je ponuđena opcija za kupovinu jeftinije karte (za mlađe od 18 godina), ako se zadovolje dva uslova:
- Mora se prijaviti bar 10 studenata
- Uplata za karte se mora obaviti do 31.08.2013., sa jednog naloga na https://balccon.org/tickets_sr/

Ono što se očekuje od studenata je da se sami organizuju (mora biti 10 ili više), da neko od studenata napravi nalog na adresi https://balccon.org/tickets_sr/ i da uplati set karata za mlađe od 18 godina za celu grupu.

Potpisi i ocene

Arhitektura Računara E3 - 12. Jun 2013

Studenti kojima indeks nije potpisan, a imaju pravo na potpis i koji nisu upisali ocenu, a imaju prolaznu ocenu, mogu da dobiju potpis odnosno upišu ocenu ponedeljkom od 12:30h u TMD144.

Rezultati popravnog za Test12/34

Arhitektura Računara E3 - 11. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati popravnog za Test12/34.
 
Uvid u radove će se obaviti u sredu 12.06.2013. u 10h u kancelariji TMD 018 (ulaz iz dvorišta).

Rezultati popravnog za projekat

Arhitektura Računara E3 - 9. Jun 2013

U dodatku se nalaze rezultati popravnog za projekat. Studentima koji nisu izašli će biti vraćeni poeni koje su imali na projektu.

Uvid u radove će se obaviti u utorak 11.06.2013. u 10:30h u kancelariji TMD 018 (ulaz iz dvorišta).

Spiskovi studenata za popravni

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2013

U dodatku se nalaze spiskovi studenata za popravni. Dve grupe su raspoređene u nedelju 09.06.2013. (termini 07:00 i 10:30), a jedna je raspoređena u utorak 11.06.2013. (termin 10:30).
 
Pošto grupa u utorak nije popunjena, studenti koji bi eventualno poništili Test12 ili Test34 mogu doći u termin te grupe. Ukoliko se pojavi više studenata nego što može da stane, prednost će imati studenti sa više poena na predispitnim obavezama.

Obaveštenje studentima koji žele da izađu na popravni

Arhitektura Računara E3 - 6. Jun 2013

Za izlazak na popravni je neophodno da se student prijavi lično na računarskim vežbama ili mail-om Žarku Živanovu. Na osnovu tako prikupljenih podataka biće formirana lista studenata za popravni koja će imati 64 mesta i koja će biti objavljena u subotu popodne. 
U toj listi na početku će biti studenti koji imaju pravo da izađu na popravni a onda u produžetku ostali studenti sortirani po broju osvojenih poena.

Uvid u radove za grupe utorkom pre podne

Arhitektura Računara E3 - 5. Jun 2013

Studenti koji su projekat radili u utorak u terminima 07:00 i 10:30 mogu svoje radove pogledati u petak od 08:00 ili subotu od 11:30 u laboratoriji TMD 018.

Rezultati predmetnog projekta

Arhitektura Računara E3 - 3. Jun 2013

 U dodatku se nalaze rezultati predmetnog projekta. Uvid u radove se može obaviti u terminu u kom ste radili predmetni projekat, nakon parcijalnog ispita.