Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Poništavanje poena i popravni

Arhitektura Računara E3 - 3. Jun 2013

Popravni će biti organizovan u nedelju 09.06.2013. u laboratoriji TMD 018, prvi termin od 07:00, a drugi od 10:30.

Spiskovi studenata za svaki od termina će biti objavljeni 08.06.2013. posle 12h na sajtu Katedre.

U terminima računarskih vežbi, nakon završenog parcijalnog ispita I2, studenti koji imaju pravo će imati mogućnost da ponište T12, T34 ili P.

Ukoliko bude mesta u terminima za popravni, na popravni će moći izaći i studenti koji su skupili od 20 do 24 poena na predispitnim obavezama.

Teorija za drugi parcijalni ispit

Arhitektura Računara E3 - 29. Maj 2013

Za drugi parcijalni ispit na predmetu Arhitektura racunara dolaze poglavlja od 5 do 11 (ukljucivo).

Korigovani rezultati testova 12 i 34

Arhitektura Računara E3 - 14. Maj 2013

U dodatku se nalaze rezultati testova 12 i 34 sa korekcijama napravljenim nakon uvida u radove.

Rezultati testa34

Arhitektura Računara E3 - 29. April 2013

U dodatku se nalaze rezultati testa34.

Studenti koji su test radili u terminima utorak 07:00, utorak 10:30, petak 07:00 i subota 10:30 mogu radove pogledati u terminu vežbi u utorak 30.04. od 07:00 do 11:00.

Studenti koji su test radili u terminima utorak 14:00, utorak 15:30 i sreda 14:00 mogu radove pogledati u terminu vežbi u utorak 30.04. od 14:00 do 18:00.

Studenti koji su test radili u terminu petak 10:30 mogu radove pogledati u ponedeljak 06.05. od 10:30 u kancelariji TMD9B.

Termini za studente koji ponovo slušaju predmet i koji su se prebacili sa drugih smerova

Arhitektura Računara E3 - 23. April 2013

U dodatku se nalaze ažurirani spiskovi za termin vežbi sredom od 14:00 i subotom od 10:30. Pošto u terminu subotom od 10:30 ima više od 32 studenta, rezervisan je i termin subotom od 17:30.

IZMENA: za termin sredom je greškom ubačena druga grupa, sada bi trebalo da je ispravan spisak

Priprema za Test34

Arhitektura Računara E3 - 20. April 2013

Zadaci za pripremu za Test34 zajedno sa rešenjima nalaze se u repozitorijumu:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/1430109

Rezultati testa12

Arhitektura Računara E3 - 15. April 2013

U dodatku se nalaze rezultati testa12.

Uvid u radove će se obaviti u toku ove nedelje, u okviru termina vežbi u kome ste radili test.

Student Siđi Miloš (ra184-2012 ) je zbog prepisivanja dobio 0 poena i neće moće da izlazi na popravni ispit.

Par napomena vezanih za test:
- Veliki broj studenata nije odradio exit sistemski poziv na ispravan način (nije popunjen ebx registar), pa je ovaj put to zanemareno. Za iduće testove se očekuje da se to ispravno odradi.

Rad testa u drugom terminu

Arhitektura Računara E3 - 8. April 2013

Test možete raditi u i terminu druge grupe, ali SAMO AKO nađete nekoga da se zamenite (da neko iz tog termina dođe u vaš termin).

Po spiskovima su sve grupe pune, i ukoliko dođete u pun termin, prednost imaju studenti koji po spisku pripadaju tom terminu i može se desiti da ne budete u prilici da odradite test.

Ako bude više studenata koji pretenduju na isto eventualno slobodno mesto, moraju se dogovoriti između sebe ko će raditi test.

Priprema za Test12

Arhitektura Računara E3 - 6. April 2013

Zadaci za pripremu za Test12 zajedno sa rešenjima nalaze se u repozitorijumu:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/1429935

Podsetnik za drugi LUGoNS BarCamp

Arhitektura Računara E3 - 21. Mart 2013

U subotu 23. marta u učionici 208 na FTN-u se organizuje drugi LUGoNS BarCamp. Više informacija se može naći na:

https://events.lugons.org/?p=971

Linux Install Day Mart 2013

Arhitektura Računara E3 - 3. Mart 2013

U saradnji sa LUGoNS-om, Katedra za primenjene računarske nauke organizuje Linux Install Day dana 10.03.2013. (nedelja), u vremenu od 10 do 14h u prostorijama CK13, Vojvode Bojovića 13.

Više detalja možete pogledati na:
https://events.lugons.org/?p=984

Zadatak za napredne studente

Arhitektura Računara E3 - 28. Februar 2013

Na zahtev nekolicine, i ove godine je ponuđen izazov za napredne studente. Zadatak je dat na sajtu:

Tremini konsultacija

Arhitektura Računara E3 - 26. Februar 2013

Svi postavljeni termini konsultacija su ažurni.
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/ar

Termin vežbi za studente koji ponovo slušaju predmet

Arhitektura Računara E3 - 18. Februar 2013

Studenti koji ponovo slušaju predmet će biti raspoređeni u tri termina, jedan je sredom od 14h, drugi subotom od 10:30h, a treći subotom od 17:30h. U termin sredom će biti raspoređen manji broj studenata (do 16), dok će svi ostali biti raspoređeni u termine subotom. Tačan spisak će biti objavljen kada stigne iz Studentske službe.

Termini za ispit

Arhitektura Računara E3 - 27. Septembar 2012

U toku semestara 2012/2013 školske godine ispiti će biti održavani u stalnom ispitnom terminu ponedeljkom u 12:30 u TMD 144, a uz prethodnu najavu i dogovor sa predmetnim nastavnikom.

Rezultati popravnog P

Arhitektura Računara E3 - 10. Jun 2012

U dodatku se nalaze rezultati popravnog P testa. Uvid u radove će se obaviti u ponedeljak 11.06.2012. u 12:00 u laboratoriji TMD 018.

Rezultati

Arhitektura Računara E3 - 10. Jun 2012

U dodatku se nalaze konačni rezultati.

Studenti koji nisu dobili prolaznu ocenu, a imaju pravo na potpis, izlaze na ispit u redovnim ispitnim terminima.

Ispit se održava elektronski u laboratoriji TMD018.

Upisivanje ocena u indeks za studente koji su dobili prolaznu ocenu će biti u utorak 12.06.2012. u 13h u TMD018. U istom terminu će se moći dobiti i potpisi.

Popravni test

Arhitektura Računara E3 - 8. Jun 2012

 U nedelju 10.06.2012. u laboratoriji TMD 018 će se održati popravni test po sledećem rasporedu:
1. Studenti koji rade Popravni P treba da dođu u 09:00h
2. Studenti koji rade Popravni T, na spisku sa rednim brojevima od 1 do 32 treba da dođu u 12:00h

Termin za popravni test

Arhitektura Računara E3 - 4. Jun 2012

Popravni test će biti održan u nedelju 10.06.2012., po rasporedu koji će biti objavljen u petak 08.06.2012. popodne. U zavisnosti od broja prijavljenih studenata, testovi mogu početi i već od 7 ujutru.

Rezultati predmetnog projekta

Arhitektura Računara E3 - 4. Jun 2012

U dodatku se nalaze rezultati predmetnog projekta. Uvid u radove će se obaviti po sledećem rasporedu:
- grupe koje su predmetni projekat imale u  utorak, radove će moći da vide odmah nakon drugog parcijalnog ispita
- grupa koja je predmetni projekat imala u sredu radove može videti u utorak u terminima od 15:00 do 17:00 i od 18:30 do 20:30
- grupa koja je predmetni projekat imala u petak od 07:00 radove može videti u utorak u terminima od 08:00 do 10:00 i od 11:30 do 13:30