Rad testa u drugom terminu

8. April 2013

Test možete raditi u i terminu druge grupe, ali SAMO AKO nađete nekoga da se zamenite (da neko iz tog termina dođe u vaš termin).

Po spiskovima su sve grupe pune, i ukoliko dođete u pun termin, prednost imaju studenti koji po spisku pripadaju tom terminu i može se desiti da ne budete u prilici da odradite test.

Ako bude više studenata koji pretenduju na isto eventualno slobodno mesto, moraju se dogovoriti između sebe ko će raditi test.