Priprema za Test12

6. April 2013

Zadaci za pripremu za Test12 zajedno sa rešenjima nalaze se u repozitorijumu:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/1429935