Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Rešen zadatak

Arhitektura Računara E3 - 10. Decembar 2014

Kolega Nikola Lošić je bio prvi sa tačnim rešenjem zadatka i oslobađa se drugog testa iz zadataka sa 25 poena.

Relativno blizu, ali ipak kasno su bili i Aleksandar Nikolić, Vladimir Inđić i Dragan Vujanović.

Softversko inženjerstvo Loznica - rezultati testa iz zadataka

Arhitektura Računara E3 - 25. Novembar 2014

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati prvog testa iz zadataka.
Uvid u radove se može obaviti u terminu vežbi.

Softversko inženjerstvo NS - rezultati testa iz zadataka

Arhitektura Računara E3 - 17. Novembar 2014

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati prvog testa iz zadataka.

Uvid u radove se može obaviti u sledećim terminima:

Studenti koji su test radili kod Bogdana Satarića radove mogu pogledati u utorak 18.11.2014. od 13:15 u kancelariji TMD 9C.

Studenti koji su test radili kod Stefana Nikolića radove mogu pogledati u utorak 18.11.2014. od 08:15 u kancelariji TMD 9B.

Softversko inženjerstvo Loznica - Raspored za prvi test iz zadataka

Arhitektura Računara E3 - 17. Novembar 2014

U dodatku se nalazi raspored za prvi test iz zadataka u Loznici.

Softversko inženjerstvo Loznica - Raspored za prvi test iz teorije

Arhitektura Računara E3 - 6. Novembar 2014

U dodatku se nalazi raspored za prvi test iz teorije u Loznici.
Studenti se upozoravaju na postojanje nezvaničnih skripti za predmet Arhitektura računara koje nisu potpuno tačne. Ukoliko učite iz ovih skripti i kao rezultat toga pogrešno odgovorite na pitanja na testu, nastavnik za to ne snosi odgovornost.

Softversko inženjerstvo NS - Raspored za prvi test iz teorije - Ispravka

Arhitektura Računara E3 - 2. Novembar 2014

U dodatku se nalazi raspored za prvi test iz teorije u Novom Sadu.

Studenti se upozoravaju na postojanje nezvaničnih skripti za predmet Arhitektura računara koje nisu potpuno tačne. Ukoliko učite iz ovih skripti i kao rezultat toga pogrešno odgovorite na pitanja na testu, nastavnik za to ne snosi odgovornost.

Greškom nastavnika u spisak nisu uključeni studenti iz Loznice koji nastavu slušaju u Novom Sadu, pa je to u novom spisku ispravljeno.

Softversko Inženjerstvo - Promena termina vežbi petkom

Arhitektura Računara E3 - 6. Oktobar 2014

Studenti koji vežbe imaju petkom od 10:30 u učionici 2 će od ove nedelje te vežbe imati pomerene za 10 minuta, pa će počinjati u 10:40.

Polaganje ispita u narednom periodu

Arhitektura Računara E3 - 29. Septembar 2014

Od oktobra 2014. studenti, koji su ispunili predispitne obaveze, a nisu položili ispit, neće polagati ispit u zvaničnim ispitnim rokovima, nego u stalnom ispitnom roku ponedeljkom u 12:30 u TMD144. Ispit će se polagati usmeno, a za ispit je neophodna prethodna najava, radi dogovora o tačnom terminu polaganja.

Konačni rezultati nakon popravnog testa - ESI - ispravka

Arhitektura Računara E3 - 16. Jun 2014

U dodatku se nalaze konačni rezultati nakon popravnog testa za smer ESI.

Upis ocena će biti organizovan 18.06.2014. u TMD018 u 13:00h.

Za upis ocene nije neophodno lično prisustvo. Prilikom upisa ocena se poništavaju parcijalni ispiti za one koji nisu zadovoljni svojim rezultatima. Time se poništavaju bodovi osvojeni na parcijalnim ispitima i stiče pravo izlaska na jedan integralni ispit.

Za ozvaničavanje ocene u nekom ispitnom roku neophodno je prijaviti ispit u Studentskoj službi za pomenuti rok.

Konačni rezultati nakon popravnog testa - E2

Arhitektura Računara E3 - 16. Jun 2014

U dodatku se nalaze konačni rezultati nakon popravnog testa za smer E2.

Upis ocena će biti organizovan 18.06.2014. u TMD018 u 11:00h.

Za upis ocene nije neophodno lično prisustvo. Prilikom upisa ocena se poništavaju parcijalni ispiti za one koji nisu zadovoljni svojim rezultatima. Time se poništavaju bodovi osvojeni na parcijalnim ispitima i stiče pravo izlaska na jedan integralni ispit.

Za ozvaničavanje ocene u nekom ispitnom roku neophodno je prijaviti ispit u Studentskoj službi za pomenuti rok.

Rezultati popravnog testa

Arhitektura Računara E3 - 15. Jun 2014

U dodatku se nalaze rezultati popravnog testa. Uvid u radove se može obaviti:
- za studente koji su test radili u A2-1, u ponedeljak 16.06.2014. u 10h, TMD018
- za studente koji su test radili u TMD018, u ponedeljak 16.06.2014. u 12h, TMD018

Spiskovi za popravni test

Arhitektura Računara E3 - 14. Jun 2014

U dodatku se nalaze spiskovi za popravni test koji će se održati u nedelju 15.06.2014., a po sledećem rasporedu:

- studenti sa spiska SpisakPopravni-ESI rade popravni test u 07:00 u učionici TMD018
- studenti sa spiska SpisakPopravni-E2 od rednog broja 1 do rednog broja 32 rade popravni test u 07:00 u učionici MI A2-1
- studenti sa spiska SpisakPopravni-E2 od rednog broja 33 do rednog broja 64 rade popravni test u 10:30 u učionici MI A2-1

Ukupni rezultati predmetnog projekta, potpisi i popravni test (E2 i ESI)

Arhitektura Računara E3 - 12. Jun 2014

U dodatku se nalaze ukupni rezultati predmetnog projekta, zajedno sa dosadašnjim rezultatima iz predispitnih obaveza.

Potpisi će se deliti
- za smer E2 u subotu 14.06.2014. u terminu predavanja, i
- za smer ESI u petak 13.06.2014. u terminu predavanja

Pravo na popravni test imaju svi studenti koji su osvojili minimum 20 poena na predispitnim obavezama (osim onih koji su to pravo izgubili).

Rezultati Predmetnog projekta (ESI) - NOVO

Arhitektura Računara E3 - 10. Jun 2014

 U dodatku se nalaze rezultati Predmetnog projekta za smer ESI.
Termin za uvid u radove je četvrtak u 13:30h u kancelariji TMD018D.

Delimični rezultati predmetnog projekta

Arhitektura Računara E3 - 10. Jun 2014

U dodatku se nalaze rezultati predmetnog projekta za grupe koje su ga dosad radile.

Uvid u radove se može obaviti:
- kod grupa koje su radile kod asistenta Živanova, u četvrtak u njegovom terminu konsultacija (07:30, TMD018)
- kod grupa koje su radile kod asistenta Stričevića, u petak u njegovom terminu konsultacija (18:00, TMD018)
- kod grupa koje su radile kod asistenta Satarića, u petak u njegovom terminu konsultacija (11:00, TMD9C)

Priprema za Predmetni projekat

Arhitektura Računara E3 - 26. Maj 2014

Zadaci za pripremu za Predmetni projekat zajedno sa rešenjima nalaze se u repozitorijumu:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/736

Uz pripremne zadatke je data i verzija Praktikuma koja će biti dozvoljena za korišćenje na PP.

Raspored vežbi za AR po nedeljama do kraja semestra, za sve studente

Arhitektura Računara E3 - 22. Maj 2014

Zbog promene radnog kalendara smo prinuđeni da izmenimo raspored vežbi po nedeljama. Novi raspored se nalazi u dodatku.

Kompletni rezultati testa34

Arhitektura Računara E3 - 19. Maj 2014

U dodatku se nalaze kompletni rezultati testa34. Studenti koji još nisu pogledali radove to mogu učiniti u terminu konsultacija asistenta koji je držao vežbe na kome je rađen test (Žarko Živanov, Lazar Stričević ili Bogdan Satarić).

Obavestenje o drugom parcijalnom ispitu

Arhitektura Računara E3 - 11. Maj 2014

Drugi parcijalni ispit obuhvata glave od 5 do 11

Dosadašnji rezultati testa34

Arhitektura Računara E3 - 8. Maj 2014

U prilogu su dosadašnji rezultati testa34. Termini uvida u radove su dati u prethodnom obaveštenju.

Sledeći studenti zbog prepisivanja imaju 0 poena na testu34 i stoga više nemaju pravo da izađu na popravni test:
ra3-2013    Prečanica    Zlatan
ra29-2013    Zrakić    Svetozar
ra64-2013    Mitrović    Dušan
ra84-2013    Višekruna    Uroš