Rešen zadatak

10. Decembar 2014

Kolega Nikola Lošić je bio prvi sa tačnim rešenjem zadatka i oslobađa se drugog testa iz zadataka sa 25 poena.

Relativno blizu, ali ipak kasno su bili i Aleksandar Nikolić, Vladimir Inđić i Dragan Vujanović.