Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Zadatak za napredne studente

Arhitektura Računara E3 - 5. Mart 2016

Na sajtu katedre je objavljen zadatak za napredne studente: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/2637693
Rešenje (arhivu sa izvornim kodom i uputstvom za kompajliranje) poslati asistentu Lazaru Stričeviću: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/ar 
Prvo potpuno ispravno rešenje koje bude stiglo će biti nagrađeno.

Za studente koji nisu položili predmet - smerovi RA i PSI/ESI

Arhitektura Računara E3 - 3. Mart 2016

Studenti koji NISU obavili predispitne obaveze treba da se jave Studentskoj službi NAJKASNIJE do 11.03.2016. radi formiranja grupa za naknadno obavljanje predispitnih obaveza.

Termini za studente koji ponovo slušaju predmet - smerovi RA i PSI/ESI

Arhitektura Računara E3 - 29. Februar 2016

Studenti koji su uplatili za ponovno polaganje kolokvijuma ne mogu dolaziti u redovne termine vežbi, za njih će biti organizovani posebni termini za polaganje kolokvijuma. Tačni datumi će biti objavljeni na sajtu kada spiskovi za ponovno polaganje budu zaključeni. Naravno, kao i svi ostali studenti, za pitanja oko predmeta možete doći na konsultacije kod nekog od asistenata ili profesora.

Za studente koji nisu položili predmet - smerovi RA i PSI/ESI

Arhitektura Računara E3 - 2. Februar 2016

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; line-height: 120%; text-align: left; widows: 2; orphans: 2; }
Studenti koji NISU obavili predispitne obaveze treba da se jave Studentskoj službi do 18.02.2016. radi formiranja grupa za naknadno obavljanje predispitnih obaveza.

Studenti koji su obavili predispitne obaveze, a nisu još položili ispit, mogu da polažu ispit samo usmeno i to u stalnom ispitnom terminu, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Rezultati ispita 27.01.2016. i upis ocena - SIIT smer

Arhitektura Računara E3 - 27. Januar 2016

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati ispita održanog 27.01.2016.

Upis ocena će se obaviti 28.01.2016. u 10h u laboratoriji MI A2-1 (nije obavezno lično prisustvo).

Studenti koji nisu zadovoljni poenima sa drugog testa iz teorije, odnosno ispita, a prijavili su ispit za 27.01.2016., treba lično da dođu u istom terminu da ponište tekuće ispitne poene, kako njihove trenutne ocene ne bi bile poslate u studentsku službu.

Finalni poeni - SIIT smer

Arhitektura Računara E3 - 25. Januar 2016

Na repozitorijumu su postavljeni finalni rezultati ispita (Finalni Poeni - Ispit i Finalni Poeni - Ocene). Studenti koji nisu zadovoljni poenima sa drugog testa iz teorije mogu izaći na ispit 27.01.2016. (čime te poene automatski poništavaju).

Uvid u radove sa ispita i upis ocena će se obaviti 28.01.2016. u terminu koji će biti naknadno objavljen.

Uvid u radove i rezultati - SIIT smer

Arhitektura Računara E3 - 24. Januar 2016

Uvid u radove sa drugog testa iz zadataka i drugog testa iz teorije će se obaviti u ponedeljak 25.01.2016. u prostoriji FTN 021-3 (pored drinkomata u prizemlju) u 10:00h. Rezultati drugog testa iz zadataka će biti postavljeni (kasnije) večeras u repozitorijum.

Rezultati drugog testa iz teorije - SIIT smer

Arhitektura Računara E3 - 23. Januar 2016

Rezultati drugog testa iz teorije se nalaze u repozitorijumu, fajl SpisakTestT2.pdf.

Termin za uvid u radove će bit naknadno objavljen.

Raspored za drugi test iz zadataka - SIIT smer

Arhitektura Računara E3 - 20. Januar 2016

Drugi test iz zadataka će se održati u subotu 23.01.2016. u laboratorijama MI A2-1 i MI A2-3 na Mašinskom institutu, u dva termina. Studenti sa brojevima indeksa od SW1-2015 do SW60-2015 treba da dođu u 10h. Svi ostali studenti (uključujući i one koji ponovo polažu predmet) treba da dođu u 12h. Promena termina nije moguća.

U petak 23.01.2016. će se držati vežbe po rasporedu, koje su predviđene za konsultacije i samostalnu izradu rešenja dosadašnjih zadataka.

Raspored za drugi test iz teorije - SIIT smer

Arhitektura Računara E3 - 18. Januar 2016

Raspored za drugi test iz teorije se nalazi u repozitorijumu, fajl Test2Raspored.pdf. Test će se održati 19.01.2016. u učionici 109A.

Studenti sa prve strane rasporeda (redni brojevi od 1 do 44) dolaze na test u 11:10h.

Studenti sa druge strane rasporeda (redni brojevi od 45 do 75) i studenti koji nisu na spisku, a treba da rade test iz teorije, dolaze na test u 12:10h.

Vežbe 30.12.2015., SIT smer, se odlažu

Arhitektura Računara E3 - 29. Decembar 2015

Zbog bolesti asistenta, vežbe koje treba da se održe 30.12.2015. se odlažu za posle Nove Godine. Tačan termin će biti objavljen na sajtu.

Rezultati prvog testa iz zadataka, SIT smer

Arhitektura Računara E3 - 29. Novembar 2015

Rezultati prvog testa iz zadataka su postavljeni u repozitorijumu (SpisakTestZ1.pdf). Uvid u radove se može obaviti u redovnom terminu konsultacija asistenta (četvrtak u 13:00, prostorija FTN 021-2).

Prispelo je rešenje posebnog zadatka

Arhitektura Računara E3 - 27. Novembar 2015

U veoma kratkom razmaku su pristigla dva rešenja zadatka, prvo od Nikole Zeljkovića (SW1/2015), a drugo od Marka Kopanje (SW34/2015). Pošto su rešenja veoma različita i slične tačnosti, oba studenta su oslobođena drugog testa iz teorije sa 30 poena.

Termini konsultacija kod asistenta Petra Marića

Arhitektura Računara E3 - 26. Novembar 2015

Termin konsultacija kod asistenta Petra Marića je četvrtkom u 13:00, prostorija FTN 021-2 (prizemlje FTN-a, bivši klub nastavnika).
 

Termini konsultacija

Arhitektura Računara E3 - 25. Novembar 2015

Termin konsultacija prof. Živanova je četvrtak, 11:30, prostorija FTN 021-2 (prizemlje FTN-a, bivši klub nastavnika).

Prvi test iz zadataka, SIT smer

Arhitektura Računara E3 - 13. Novembar 2015

Prvi test iz zadataka će se održati u subotu 21.11.2015. od 10h u prostorijama Mašinskog instituta (zgrada prekoputa zgrade FTN; kada se uđe unutra, treba ići hodnikom skroz levo, pa uz stepenice skroz do kraja), u laboratorijama A2-1 i A2-3 sa početkom u 10h. Redovnih vežbi u petak 20.11.2015. neće biti.

Na testu se ne mogu koristiti olovka i papir, ali će na raspolaganju biti PDF verzija Praktikuma, iz koga će možda biti obrisani asemblerski programi. Test traje 90 minuta i  obuhvata svo gradivo dosad rađeno na vežbama.

Rezultati prvog testa iz teorije, SIT smer

Arhitektura Računara E3 - 13. Novembar 2015

Na repozitorijumu su ostavljeni rezultati prvog testa iz teorije (SpisakTestT1.pdf). Studenti Andrić Miloš (sw38-2013) i Gačević Dejan (sw48-2013) koji su se prijavili za polaganje testa iz teorije su na studentskoj službi prijavljeni samo za polaganje ispita i ukoliko žele da polažu preko kolokvijuma, moraju to rešiti što pre.

Dopunjeni spiskovi za prvi test iz teorije, SIT smer

Arhitektura Računara E3 - 9. Novembar 2015

Na repozitorijumu su postavljeni dopunjeni spiskovi za prvi test iz teorije. Ukoliko nekoga nema na spisku, a prijavio se u studentskoj službi za polaganje predmeta, neka dođe u termin od 12:15.

Prvi test iz teorije, SIT smer

Arhitektura Računara E3 - 5. Novembar 2015

Prvi test iz teorije će se održati 10.11.2015. u terminu predavanja. Gradivo za test obuhvata poglavlja 1,2 i glave 3.1 i 3.2 (do 28. strane). Spisak studenata po grupama se nalazi na repozitorijumu (Test1Raspored.pdf).

Pitanja na testu mogu sadržati od 1 do 3 tačna odgovora. Ukoliko se ne obeleže svi tačni odgovori za neko pitanje, dobija se deo poena za to pitanje (na primer, ako postoje 3 tačna odgovora, a zaokružena su 2, dobija se 66% poena koje to pitanje nosi). Ako se obeleži makar jedan netačan odgovor, za pitanje se dobija 0 poena.

E2 i PSI smer - Polaganje predmeta nakon 25.10.2015.

Arhitektura Računara E3 - 25. Oktobar 2015

Nakon 25.10.2015. ispit se polaže samo u stalnom ispitnom terminu, nakon dogovora sa nastavnikom, ponedeljkom u 12:30.