Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Промена термина консултација за 11.05.`18.

Arhitektura Računara E3 - 11. Maj 2018

Консултације код Радован Туровића се померају са 13 часова на 11 часова само за датум 11.05.`18..

Rezultati Testa34

Arhitektura Računara E3 - 7. Maj 2018

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa34 (Spisaktest34.pdf).

Student Luka Đurđević, ra198-2017, zbog prepisivanja ima 0 poena.

Uvid u radove se može obaviti u terminima vežbi ili u terminima konsultacija nastavnika i to:

I1 za studente koji ponovo polažu predmet

Arhitektura Računara E3 - 3. Maj 2018

I1 za studente koji ponovo polažu predmet će se održati u subotu 05.05.2018. sa početkom u 09:00, u laboratorijama A2-1 i A2-3.

Konsultacije kod Saše Taloši

Arhitektura Računara E3 - 30. April 2018

Redovan termin konsultacija kod Saše Taloši u ponedeljak, 30.04. neće biti održan zbog bolesti asistenta. Za sva pitanja pisati na mejl jasaleja@uns.ac.rs.

Test34 za studente koji ponovo polažu predmet

Arhitektura Računara E3 - 25. April 2018

Test34 za studente koji ponovo polažu predmet će se održati u subotu 28.04.2018. sa početkom u 09:00, u laboratorijama A2-1 i A2-3.

Uvid u radove sa prvog parcijalnog ispita

Arhitektura Računara E3 - 19. April 2018

Uvid u radove sa prvog parcijalnog ispita će se obaviti u ponedeljak 23.04.2018. u 11:30 u kabinetu JUG-105.

Odrada petka u subotu 21.04.2018.

Arhitektura Računara E3 - 17. April 2018

Podsetnik: studenti koji petkom imaju vežbe iz Arhitekture računara, u subotu 21.04.2018. imaju vežbe (po rasporedu za petak), na kojima se radi test12.

Preliminarni rezultati testa12

Arhitektura Računara E3 - 3. April 2018

Na repozitorijumu su postavljeni preliminarni rezultati testa12 (Spisaktest12.pdf). Dodati su rezultati preostalih grupa.

Uvid u radove se može obaviti u terminima konsultacija nastavnika i to:

Sub 09:00 PON - Žarko Živanov
Uto 07:00 RA - Žarko Živanov
Uto 10:30 RA - Maksim Lalić
Uto 14:00 RA - Radovan Turović
Uto 17:30 RA - Žarko Živanov
Sre 14:00 RA - Marina Nenić
Sre 17:30 RA - Saša Taloši
Uto 07:00 PSI - Gorana Gojić
Uto 10:30 PSI - Gorana Gojić
Uto 14:00 PSI - Maksim Lalić

Test12 za studente koji ponovo polažu predmet

Arhitektura Računara E3 - 20. Mart 2018

Podsećanja radi, Test12 za studente koji ponovo polažu predmet je u subotu 24.03.2018. od 09h u prostorijama MI A2-1 i MI A2-3.

Polaganje testova u terminu druge grupe

Arhitektura Računara E3 - 20. Mart 2018

Studenti mogu polagati test u drugoj grupi JEDINO AKO nađu zamenu sa nekim studentom iz te druge grupe (ovo važi za sve grupe!).

Ukoliko ste se sa nekim zamenili, pre početka testa se javite nastavnicima, recite vaše podatke i sa kim ste se zamenili. Obaveštenja o ovakvim zamenama NE TREBA slati na mail nastavnicima.

Konsultacije kod Gorane Gojić

Arhitektura Računara E3 - 13. Mart 2018

Redovan termin konsultacija kod Gorane Gojić u utorak, 13.03. neće biti održan zbog bolesti asistenta. Za sva pitanja pisati na mejl gorana.gojic@uns.ac.rs.

Nadoknada predispitnih obaveza

Arhitektura Računara E3 - 5. Februar 2018

Krajnji rok za prijavu polaganja nadoknada predispitnih obaveza (polaganje "preko kolokvijuma") u Studentskoj službi je 23.02.2018.

Sastanak sa demonstratorima za predmete Ahitektura računara i Operativni sistemi

Arhitektura Računara E3 - 28. Januar 2018

U sredu 31.01.2018. u 10:00h u prostoriji JUG-111 će biti održan sastanak sa demonstratorima za predmete Arhitektura računara i Operativni sistemi.

Polaganje ispita za studente koji to nisu odradili u redovnim rokovima

Arhitektura Računara E3 - 23. Oktobar 2017

Studenti, koji nisu položili ispit u školskoj godini u kojoj su upisali predmet Arhitektura računara, mogu polagati ispit samo usmeno u stalnom ispitnom terminu, koji se odžava u terminu konsultacija nastavnika koji je držao predavanja. Ispit se mora najaviti 7 dana unapred. Za ove studente ispiti neće biti održavani u zvaničnim ispitnim rokovima.

Konsultacije nakon godišnjeg odmora

Arhitektura Računara E3 - 13. Jul 2017

Konsultacije iz predmeta Arhitektura računara za smerove RA i PSI će se ponovo držati od 28.08.2017.

Vreme i mesto održavanja ispita u ispitnim rokovima

Arhitektura Računara E3 - 10. Jul 2017

Svi ispiti predmeta AR u redovnim ispitnim rokovima se održavaju u MI A2-1, sa početkom u 10h.

Promena termina konsultacija profesora Hajdukovića za 26.06.2017.

Arhitektura Računara E3 - 26. Jun 2017

Profesor Hajduković odlaže konsultacije sa ponedeljka 26. Juna na sredu 28. Juna u 13:00h u JUG-105.

Upis ocena

Arhitektura Računara E3 - 25. Jun 2017

Upis ocena na predmetu Arhitektura računara će biti obavljen u nedelju 25.06.2017. od 16h u kabinetu JUG-105.

Studenti treba da pripreme indekse: da upišu štampanim slovima naziv predmeta, broj poena i ocenu - cifrom i štampanim slovima, kao i datum ispita za koga su prijavli polaganje.

Na repozitorijumu se nalazi spisak studenata koji su položili ispit sa brojem poena i ocenom (SpisakOcene.pdf), kao i spisak studenata koji još nisu položili ispit, sa ukupnim dosadašnjim poenima (SpisakZaIspit.pdf).

Rezultati nadoknade i KDP

Arhitektura Računara E3 - 22. Jun 2017

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati nadoknade (SpisakNadoknada.pdf) i KDP (SpisakKDP.pdf).

Upisivanje ocena i davanje potpisa

Arhitektura Računara E3 - 16. Jun 2017

Upisivanje ocena će se obaviti 25.06.2017. u popodnevnim satima. Tačno vreme i mesto će biti objavljeno nakon ispita. Upis ocena i davanje potpisa se može odraditi i u terminima konsultacija predmetnih profesora, do 13.07.2017., ili kasnije od kraja avgusta.