Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Konsultacije 30.04.2015.

Arhitektura Računara E3 - 26. April 2015

Konsultacije kod Žarka Živanova u četvrtak 30.04.2015. neće biti održane zbog odlaska na konferenciju.

Rezultati Testa12

Arhitektura Računara E3 - 15. April 2015

Rezultati Testa12 se nalaze u repozitorijumu (SpisakTest12.pdf).

Termini uvida u radove su iduće nedelje i dati su u dokumentu Test12 Uvid.pdf, takođe na repotorijumu.

Termini za testove za studente koji ih ponovo polažu

Arhitektura Računara E3 - 19. Mart 2015

U repozitorijumu su postavljene grupe za ponovno polaganje testova (PonovnoAR-Grupa1,PonovnoAR-Grupa2,PonovnoAR-Grupa3), kao i raspored kog datuma koja grupa ima testove (PonovnoAR-Raspored).

Ako nekome ne odgovara termin, može se zameniti sa nekim iz druge grupe, ali isključivo iz grupe za ponovno polaganje (ne treba slati nikakvo obaveštenje asistentima o ovome). U terminima testova prednost imaju studenti koji su po spisku za dati termin.

Linux Install Day, subota 14.03.2015.

Arhitektura Računara E3 - 13. Mart 2015

U subotu 14.03.2015. će biti organizovan Linux Install Day. Više informacija na:
https://events.lugons.org/?p=1765

Termini polaganja za studente koji su uplatili za ponovno polaganje kolokvijuma

Arhitektura Računara E3 - 11. Mart 2015

Studenti koji su uplatili za ponovno polaganje kolokvijuma će testove raditi u istim nedeljama kada su i testovi za redovne studente. Tačni termini će biti objavljeni do kraja iduće nedelje.

Nagradni zadatak

Arhitektura Računara E3 - 7. Mart 2015

Za napredne studente dat je zadatak: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/156270

Student koji prvi pošalje ispravno rešenje će biti nagrađen.
Rešenja slati asistentu Stričeviću 

Prijava studenata koji ponovo polažu predmet

Arhitektura Računara E3 - 18. Februar 2015

Prijava studenata koji ponovo polažu predmet obavljaće se na studentskoj službi do kraja februara. Molimo sve studente da se prijave u roku jer studentska služba neće primati naknadne prijave.

Reaultati februarskog ispitnog roka

Arhitektura Računara E3 - 12. Februar 2015

Na repozitorijumu su ostavljeni rezultati februarskog ispitnog roka (SpisakIspit2). U koloni Ispit2 je pored ukupnog broja poena, u zagradi broj poena na zadatku.

Uvid u radove će se obaviti 13.02.2015. u 11h u kancelariji TMD 9B za zadatke, odnosno u kancelariji TMD 018 (ulaz iz dvorišta) za teoriju. Upis ocena će biti u 12h u kancelariji TMD 018.

Rezultati ispita održanog 30.01.2015. i termin upisa ocena za sve studente - Loznica

Arhitektura Računara E3 - 3. Februar 2015

Zbirni poeni sa ispita su ostavljeni u repozitorijumu (SpisakIspit1Loznica).

Uvid u radove se može obaviti na početku ispita u sledećem ispitnom roku.
 
Finalni poeni su ostavljeni u repozitorijumu (SpisakOceneLoznica). Svim studentima koji su prijavili ispit za 30.01. i imaju ocenu će ta ocena biti prosleđena studentskoj službi.
 

Ispit 30.01.2015 - Loznica

Arhitektura Računara E3 - 29. Januar 2015

U spisku koji se nalazi u dodatku su svi studenti kojima nedostaju poeni do ocene, kao i oni koji su poništili T2/Z2. Ispit će se održati u uobičajenoj učionici, sa početkom u 10:30 (eventualno 10:40, zavisno od brzine pripremanja računara).

Upis ocena će se obaviti u terminu sledećeg ispitnog roka, za sve studente. Svim studentima koji imaju ocenu i koji su se prijavili za ispit 30.01. će ta ocena biti prosleđena studentskoj službi kada budu objavljeni finalni rezultati ispita.

Rezultati ispita održanog 28.01.2015. i termin upisa ocena za sve studente - Novi Sad

Arhitektura Računara E3 - 28. Januar 2015

Rezultati ispita (teorija/zadatak):

sl32-2014    Todorović    Sandra     16/-
sw22-2014    Kovačević    Marija     22/22
sw36-2014    Bogdanović   Natalija   16/17

Uvid u radove se može obaviti 29.01.2015. u 10:30 u kancelariji TMD 9C.

Polaganje ispita i upis ocena

Arhitektura Računara E3 - 24. Januar 2015

Svi studenti koji žele da upišu ocenu moraju prijaviti ispit u nekom od rokova, bez obzira na to da li su ga položili preko kolokvijuma ili će ga polagati na samom ispitu i u tom ispitnom roku ocenu mogu i upisati. Poeni sa kolokvijuma važe do oktobra 2015.

Finalni rezultati svih kolokvijuma - Novi Sad

Arhitektura Računara E3 - 24. Januar 2015

Na repozitorijumu su ostavljeni spisak studenata koji imaju ocenu iz predmeta (SpisakOceneNoviSad) i spisak studenata koji moraju izaći na ispit da bi mogli dobiti ocenu (SpisakZaIspitNoviSad).

Rezultati drugog kolokvijuma iz zadataka - Loznica

Arhitektura Računara E3 - 24. Januar 2015

Na repozitorijumu su ostavljeni rezultati drugog testa iz zadataka (SpisakTestZ2Loznica), spisak studenata koji imaju ocenu iz predmeta (SpisakOceneLoznica) i spisak studenata koji moraju izaći na ispit da bi mogli dobiti ocenu (SpisakZaIspitLoznica).

Rezultati drugog kolokvijuma iz zadataka - Novi Sad

Arhitektura Računara E3 - 19. Januar 2015

U dodatku se nalaze rezultati drugog kolokvijuma iz zadataka. Uvid u radove se može obaviti u utorak 20.01.2015. od 11h:
- u kancelariji TMD 9C za studente koji su u grupama kod Bogdana Satarića
- u kancelariji TMD 9B za studente koji su u grupama kod Stefana Nikolića
- u kancelariji TMD 018 (ulaz iz dvorišta) za one koji bi hteli da pogledaju drugi kolokvijum iz teorije kod Žarka Živanova

Termin upis ocena će biti naknadno objavljen (nakon prvog ispitnog roka).

Potpisi

Arhitektura Računara E3 - 15. Januar 2015

Indeksi će biti potpisivani za vreme drugog testa iz zadataka (petak, 16.01.2015.).

Raspored za drugi test - Novi Sad i Loznica

Arhitektura Računara E3 - 11. Januar 2015

U dodatku se nalazi raspored za drugi test iz teorije za studente koji nastavu slušaju u Novom Sadu, kao i raspored za drugi test iz teorije i drugi test iz zadataka za studente koji nastavu slušaju u Loznici.

Zamena sa studentima iz druge grupe za testove koji će se obaviti u sledeće dve nedelje nije dozvoljena, studenti moraju doći u svom terminu (ovo se naročito odnosi na drugi test iz zadataka za studente iz Novog Sada, koji se održava 16.01.2015.).

Teorija za predmet - Novi Sad i Loznica

Arhitektura Računara E3 - 26. Decembar 2014

Teorija koja će doći u obzir za drugi test je od glave 3.2 do glave 5.9, odnosno do kraja petog poglavlja (do strane 149).

Teorija za ispit će obuhvatati poglavlja od 1 do 5.

Predavanje 23.12.2014. neće biti održano

Arhitektura Računara E3 - 22. Decembar 2014

Predavanje 23.12.2014. od 11h je otkazano zbog lošeg zdravlja profesora. Tog dana neće biti ni konsultacija.

Termin Z2

Arhitektura Računara E3 - 19. Decembar 2014

Obaveštavaju se studenti smera Softversko inženerstvo da će kolokvijum Z2, biti održan po planu 16.01.2015. godine.

Izvinjavamo se svim studentima grupe koja sluša vežbe u 10:30h i 14:15h a koji su pogrešno obavešteni o terminu Z2.