Polaganje ispita i upis ocena

24. Januar 2015

Svi studenti koji žele da upišu ocenu moraju prijaviti ispit u nekom od rokova, bez obzira na to da li su ga položili preko kolokvijuma ili će ga polagati na samom ispitu i u tom ispitnom roku ocenu mogu i upisati. Poeni sa kolokvijuma važe do oktobra 2015.

Studenti koji imaju ocenu (po spisku sa repozitorijuma), a nisu zadovoljni njome pa će izlaziti na ispit, treba da se prijave putem mail-a Žarku Živanovu (u kome treba ostaviti ime, prezime, broj indeksa i naglasiti da li je polaganje u Loznici ili Novom Sadu), radi rezervisanja termina u učionici. Mail poslati najkasnije do utorka 27.01.2015. U Novom sadu, ispit će se održati u učionici MI A2-1 na mašinskom institutu.

Na ispitu se rade i teorija (celokupno gradivo) i zadaci (u obzir dolazi bilo šta što je rađeno na vežbama).

Studenti kojima nedostaju poeni za ocenu mogu da biraju da li će na ispitu dopunjavati poene do 55 (u tom slučaju zadržavaju prethodne poene sa T2 i Z2), ili će poništiti T2 i Z2 i dobiti sve poene koje osvoje na ispitu. Studenti koji imaju ocenu, a nisu zadovoljni njome, moraju poništiti T2 i Z2.

Prvi termin upisa ocena će biti nakon prvog ispitnog roka i biće objavljen zajedno sa rezultatima ispitnog roka.