Finalni rezultati svih kolokvijuma - Novi Sad

24. Januar 2015

Na repozitorijumu su ostavljeni spisak studenata koji imaju ocenu iz predmeta (SpisakOceneNoviSad) i spisak studenata koji moraju izaći na ispit da bi mogli dobiti ocenu (SpisakZaIspitNoviSad).