Lične Informacije

Lazar Stričević
Univerzitet u Novom Sadu
Fakultet tehničkih nauka
Departman za računarstvo i automatiku
Katedra za primenjene računarske nauke
Titula dr
Nastava docent
E-mail
Lična stranica
Prostorija i telefon

 JUG-105

Predmeti