Arhitektura Računara E3

osnovni podaci

Nastavnici:

Asistenti:

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).
Facebook grupa za Arhitekturu računara:
https://www.facebook.com/groups/332363136811883/permalink/645546395493554
Video rešenja zadataka:
http://www.youtube.com/user/timek12/

Termini za polaganje predispitnih obaveza

Arhitektura Računara E3 - 26. Mart 2021

 

Podela potpisa i upis ocena za AR PSI

Arhitektura Računara E3 - 25. Septembar 2020

U utorak 29.09.2020 održaće se podela potpisa i upis ocena u donjem holu NTP-a, po priloženom rasporedu.
 
Da biste dobili potpis i/ili upisali ocenu potrebno je da pravilno popunite podatke u indeksu: naziv ispita, datum ispita, broj ostvarenih poena na ispitu, zaključna ocena.
 
Raspored:

  • 09:00 za studente sa indeksom od pr1/2019 do pr50/2019
  • 09:30 za studente sa indeksom od pr51/2019 do pr100/2019
  • 10:00 za studente sa indeksom od pr101/2019 do pr150/2019

[AR RA, IN i PSI] Odbrana predispitnih bodova - raspored

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 13. Jun 2020

Poštovani studenti,

Obaveštenje za AR E217 PSI

Arhitektura Računara E3 - 22. Mart 2020

Poštovane koleginice i kolege,

Termin konsultacija Žarka Živanova

Arhitektura Računara E3 - 18. Oktobar 2019

Zbog zdravstvenih problema, dr Žarko Živanov do daljnjeg neće držati konsultacije u svom redovnom terminu.

Upis ocena

Arhitektura Računara E3 - 2. Septembar 2019

Upis ocena se nadalje može obaviti u redovnom terminu konsultacija Žarka Živanova (ponedeljak, 12h, JUG-105).

Termini ispita u ispitnim rokovima

Arhitektura Računara E3 - 10. Jul 2019

U ispitnim rokovima, ispiti se održavaju u laboratoriji MI A2-1 od 10h.

Tekući spisak sa ocenama se može naći u repozitorijumu (SpisakOcene.pdf).

Naknadni upis ocene

Arhitektura Računara E3 - 24. Jun 2019

Upis ocena se može obaviti u redovnom terminu konsultacija Žarka Živanova ponedeljkom od 12h u JUG-105.

Upis ocena

Arhitektura Računara E3 - 18. Jun 2019

Za one koji žele da upišu ocenu, upis će se obaviti u četvrtak 20.06.2019. nakon ispita (oko 11h) u laboratoriji A2-2.

Napomena: ispit 20.06.2019. počinje u 10h u laboratoriji A2-1.

Ukupni poeni, bonus poeni sa vežbi i nadoknada

Arhitektura Računara E3 - 10. Jun 2019

Na repozitorijumu su postavljeni:

  • novi spiskovi za test12, test34 i SOV sa uključenim korekcijama nakon uvida u radove
  • SpisakBonusVezbe.pdf sa bonus poenima sa vežbi
  • SpisakPoeniBB.pdf sa poenima sa predispitnih i ispitnih obaveza

Poeni sa nadoknade održane 01.06. se nalaze u SpisakNadoknada.pdf. Uvid se može obaviti u utorak 11.06.2019. u 11:30. u kabinetu JUG-105.

Rezultati za SOV i spisak za nadoknadu

Arhitektura Računara E3 - 31. Maj 2019

Rezultati za SOV i spisak za nadoknadu se nalaze na repozitorijumu.

Ne zaboravite na promenu termina za drugi parcjalni test za neke od grupa:
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/5546

Promena termina za drugi parcijalni test za neke grupe i uvid u SOV

Arhitektura Računara E3 - 28. Maj 2019

Iduće nedelje (04.06-31.06.) se održava drugi parcijalni test. Grupe kojima vežbe počinju u 07:00 na parcijalni treba da dođu u 09:15, dok grupe kojima vežbe počinju u 14:00 na parcijalni treba da dođu u 16:15.

Nakon parcijlanog testa će se obaviti uvid u radove sa SOV.

Za studente koji ponovo slušaju predmet, prva grupa radi drugi parcijalni test u četvrtak 06.06. od 07:00, dok druga grupa radi od 07:30. Uvid u radove sa SOV će se obaviti istog dana u kabinetu JUG-105 od 08:30.

Nadoknada za studente koji su propustili neki od testova

Arhitektura Računara E3 - 28. Maj 2019

Nadoknada za studente koji su propustili neki od testova, i ispunjavaju uslove za nadoknadu definisane pravilima polaganja, će se održati u subotu 01.06.2019. od 08h u laboratoriji MI A2-1. Spisak studenata koji mogu izaći na nadoknadu će biti objavljen u petak 31.05.2019. popodne.

Studenti koji su oslobođeni izrade SOV-a

Arhitektura Računara E3 - 27. Maj 2019

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su oslobođeni izrade SOV-a i iz tog testa imaju 30 poena. Oslobođeni studenti ne treba da dolaze na SOV ove nedelje.

Bonus poeni za E2 smer

Arhitektura Računara E3 - 25. Maj 2019

U prilogu su bonus poeni sa predavanja za E2 smer.

Domaći zadatak

Arhitektura Računara E3 - 18. Maj 2019

Spisak studenata koji imaju pravo da rade domaći zadatak je postavljen na repozitorijum (SpisakPravoDomaci.pdf). Zadatak se nalazi u arhivi Domaci.tar.gz, takođe na repozitorijumu. Studenti koji odaberu da izađu na domaći zadatak ne mogu raditi SOV.

Rezultati za test34 i uvid u radove

Arhitektura Računara E3 - 7. Maj 2019

Na repozitorijumu su postavljeni inicijalni rezultati dosad pregledanih grupa za test34. Uvid u radove će se obaviti u terminima vežbi svake od grupa. Uvid u radove za studente koji ponovo polažu predmet će se obaviti u ponedeljak 13.05. od 11h u kabinetu JUG-105.

Odgovorni nastavnik za predmet

Arhitektura Računara E3 - 6. Maj 2019

Od maja meseca odgovorni nastavnik za predmet Arhitektura računara (OAS Računarstvo i automatika) je v.prof. dr Žarko Živanov.

Nadoknada za studente koji imaju vežbe petkom

Arhitektura Računara E3 - 3. Maj 2019

Studenti koji imaju vežbe petkom će imati nadoknadu jednog petka u subotu 18.05., umesto nadoknade koja je predviđena za 11.06.

Studenti RA smera će nadoknadu imati po rasporedu za petak. Studenti PSI smera će nadoknadu imati u laboratoriji MI A2-3 od 10:30h.

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa

Arhitektura Računara E3 - 22. April 2019

Uvid u radove sa prvog parcijalnog testa za sve grupe će biti održan u ponedeljak 06.05.2019. u 11:00h  kabinetu JUG-105.