Termini za polaganje testova za studente sa nadoknade - IZMENA 14.04

25. Mart 2014

Prvih 32 studenta koji su se prijavili za nadoknadu će testove raditi u terminu četvrtkom.

Svi koji su se kasnije prijavili će raditi testove sa grupom koja vežbe ima petkom od 10:30. Ovi studenti su u obavezi da preuzmu sa sajta ovogodišnju verziju praktikuma, pošto će se po njemu raditi zadaci u grupi petkom. Za tačne termine testova za grupe koje imaju vežbe petkom pogedajte dokument AR raspored vežbi po nedeljama.

T12 četvrtak 17.04.2014. u 12h, učionica TMD018
T34 četvrtak 08.05.2014. u 12h, učionica TMD018
I1  četvrtak 15.05.2014. u 12h, učionica TMD018
PP  četvrtak 29.05.2014. u 12h, učionica TMD018
I2  četvrtak 05.06.2014. u 12h, učionica TMD018

 
T12 - Test 12
T34 - Test 34
PP - Predmetni projekat
I1 - Parcijalni ispit 1
I2 - Parcijalni ispit 2

 
SPISAK STUDENATA KOJI POLAŽU U TERMINU ČETVRTKOM

1    RA 162/2011    Guberina    Kristina
2    RA 37/2012    Nikolić    Dušan
3    RA 117/2012    Stojisavljević    Branko
4    RA 23/2012    Stojanov    Boris
5    RA 16/2011    Žilić    Zoran
6    RA 194/2012    Martić    Dušan
7    RA 71/2012    Kovačević    Zdravko
8    RA 187/2012    Stanković    Stefan
9    RA 112/2011    Protić    Nikola
10    RA 60/2012    Simić    Nevena
11    E 12605    Jovanović    Branislav
12    E 13747    Vujanović    Stojan
13    RA 174/2011    Banić    Predrag
14    RA 132/2012    Pataki    Denis
15    RA 213/2012    Bender    Marko
16    RA 198/2012    Rapaić    Aleksandar
17    RA 141/2012    Jelić    Jovana
18    RA 32/2012    Cvejić    Borko
19    RA 135/2011    Damjanović    Goran
20    RA 182/2011    Grabovac    Petar
21    RA 189/2012    Čekić    Bojan
22    E 13837    Raković    Draško
23    E 13116    Perić    Duško
24    RA 191/2011    Ćorluka    Grujica
25    RA 153/2012    Todorović    Bogdan
26    RA 196/2011    Mernjik    Ivan
27    RA 53/2012    Nikolić    Luka
28    RA 196/2012    Stevanović    Snežana
29    RA 204/2011    Jovanović    Vojislav
30    13735    Marković    Đorđe
31    RA 171/2011    Ranković    Marko
32    RA 159/2011    Grubješić    Nikola

SPISAK STUDENATA KOJI POLAŽU U TERMINU PETKOM

1    RA 125/2012    Barišić    Stanko
2    RA 179/2011    Vujić    Aleksandar
3    RA 79/2012    Surla    Saša
4    RA 130/2011    Kolarić    Nikolina