Datum objave rezultata za Test12

14. April 2014

Rezultati testa 12 će biti objavljeni tek nakon što sve grupe budu odradile taj test.