Spiskovi studenata po terminima

3. April 2017

Na repozitorijumu su postavljeni spiskovi studenata po terminima (RA - Računarstvo i automatika, PSI - Primenjeno softversko inženjerstvo, PON - studenti koji ponovo polažu). U slučaju bilo kakvog nesporazuma, studenti sa spiska uvek imaju prednost prisustvovanju vežbama.