Rezultati testa34

17. Maj 2017

Na repozitorijumu su postavljeni rezultati testa34 (SpisakTest34.pdf).
Uvid u radove će se obavljti u terminima konsultacija asistenata koji su držali pojedine termine vežbi, i eventualno u pauzi na vežbama (mora se ići kod asistenta koji je držao termin na kome ste radili test). Studenti koji ponovo polažu testove za uvid u radove treba da dođu u termin konsultacija Žarka Živanova.