Obaveštenje za prvi parcijalni ispit iz predmeta Arhitektura računara

15. Maj 2017

Grupe koje petkom imaju vežbe iz Arhitekture računara prvi parcijalni test imaju u nedelji koja počinje 22.05. (videti http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/2653572).