Prijava za ponovno polaganje predispitnih obaveza

13. Februar 2017

Studenti, koji ponovo polažu predispitne obaveze, imaju rok do 01.03.2017. da se jave u Studentsku službu i u dogovoru sa njom ispune neophodne preduslove za ponovno polaganje predispitnih obaveza.