Zadatak za napredne studente

11. Mart 2017

Na sajtu katedre je objavljen zadatak za napredne studente: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/filebrowser/download/2637693
 
Rešenje (arhivu sa izvornim kodom i uputstvom za kompajliranje) poslati Lazaru Stričeviću: http://www.acs.uns.ac.rs/sr/ar
Prvo potpuno ispravno rešenje koje bude stiglo će biti nagrađeno.