Termini za studente koji ponovo slušaju predmet - smerovi RA i PSI/ESI

3. Mart 2017

Studenti koji su uplatili za ponovno polaganje kolokvijuma ne mogu dolaziti u redovne termine vežbi, za njih će biti organizovani posebni termini za polaganje kolokvijuma. Tačni datumi će biti objavljeni na sajtu kada spiskovi za ponovno polaganje budu zaključeni. Naravno, kao i svi ostali studenti, za pitanja oko predmeta možete doći na konsultacije kod nekog od asistenata ili profesora.
Studenti koji su uplatili za kompletno ponovno slušanje predmeta treba da se obrate Studentskoj službi da budu raspoređeni u neku od grupa. Isto važi i za studente koji su se prebacili sa drugih smerova na FTN-u ili drugih fakulteta.