Polaganje ispita za studente koji to nisu odradili u redovnim rokovima

16. Oktobar 2016

Studenti, koji nisu položili ispit iz Arhitekture računara, zaključno sa 16.10.2016., mogu ispit polagati samo usmeno u stalnom ispitnom terminu, uz prethodnu najavu 7 dana unapred mail-om predmetnom nastavniku.

Za studente sa E2 smera, to ponedeljkom u 12:30. u FTN-021-2, dok je za studente sa E3 smera to četvrtkom u 10:00 u JUG-105.