Kućni dopunski predmetni projekat

16. Jun 2017

Na repozitorijumu je postavljen spisak studenata koji imaju pravo da izađu na KDP (SpisakPravoKDP.pdf). KDP će se organizovati u četvrtak 22.06.2017. u kabinetu JUG-105. Studenti sa rednim brojevima od 1 do 42 treba da dođu od 08:00h, a studenti sa rednim brojevima od 43 do 81 treba da dođu od 09:00h.

Na repozitorijumu je postavljen zadatak za KDP (KDP.tar.gz). Unutar arhive se nalazi tekst zadatka, napomene i pravila, kao i skript za testiranje rešenja. Preciziranje broja koji treba da se ispiše na kraju: rečima sa malim slovima se smatraju sve reči nakon inicijalnih N reči.

Prilikom predaje rešenja svakom će biti postavljeno jedno ili više pitanja o predatom kodu, a može biti tražena i sitnija modifikacija koda na licu mesta.

Za eventualna pitanja se možete obratiti Žarku Živanovu.