Nastava za petak 04.05.2012.

23. April 2012

U petak 04.05.2012. grupe koje imaju vežbe iz Arhitekture računara će imati probni parcijalni ispit.