Termin za test34

10. April 2012

Za sve grupe (uključujući i grupe koje vežbe imaju petkom) test34 će se održati u radnoj nedelji od 16. do 20. aprila.
Materijal za pripremu će se od četvrtka 12.04. nalaziti na sajtu katedre, zajedno sa rešenjima. Studenti se upućuju da prvo sami reše zadatke, a da rešenja konsultuju, ako ima potrebe, tek nakon toga.