Termini za nadoknade

5. April 2012

U dodatku se nalazi raspored dolaženja na vežbe za studente koji ponovo slušaju predmet i za studente koji su se naknadno upisali. Studenti koji ponovo slušaju predmet i studenti koji su se naknadno upisali, a nisu na ovom spisku, se upućuju da srede svoj status sa Studentskom službom, pošto u protivnom neće moći dobiti ni potpis ni ocenu, niti će se za njih objavljivati poeni sa testova za Arhitekturu računara.

DodatakVeličina
AR Raspored Vezbi.pdf48.23 KB