Literatura za Arhitekturu računara

22. Februar 2012

Knjiga za Arhitekturu računara je ostavljena u repozitorijumu:

http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/410

Takođe, ostavljen je i dokument sa pravilima polaganja. Praktikum za vežbe će biti na raspolaganju u ponedeljak 27.02.2012.

IZMENA: U repozitorijumu je inicijalno ostavljena starija verzija knjige. Oni koji su je preuzeli se upućuju da preuzmu noviju verziju.