Priprema za Test34

12. April 2012

 Zadaci rađeni na vežbama ove nedelje kao priprema za Test34 nalaze se u repozitorijumu zajedno sa rešenjima (sa prefiksom "v07" u imenu):
http://www.acs.uns.ac.rs/sr/node/237/865 

Takođe, u prilogu se nalaze tekstovi još nekoliko pripremnih zadataka za Test34 zajedno sa njihovim rešenjima. Preporučuje se da zadatke pokušate da uradite samostalno pre nego što pogledate rešenja.

Zbog molbe studenata, konsultacije u petak 13.04, će biti održane u redovnom terminu u 15:30 iako je ovaj petak neradni dan.

Napomena: U rešavanju zadataka je dozvoljeno koristiti i instrukcije koje nisu obrađene u praktikumu.  Kompletan skup instrukcija možete naći npr. na:
http://intel80386.com/386htm/c17.htm

DodatakVeličina
pripremni_zadaci_t34.pdf70.93 KB
pz_resenja_t34.tar.gz2.49 KB