Izmena rasporeda za ispit u junskom roku

24. Jun 2021

 Usled logističkih poteškoća došlo je do izmene rasporeda za ispit u junskom roku:

  • 15:15-15:45 studenti rbr. 1 - 32 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf
  • 16:45-17:15 studenti rbr. 33 - 64 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf
  • 18:15-18:45 studenti rbr. 65 - 96 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf
  • 19:45-20:15 studenti rbr. 97 - 123 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf
  • 19:45-20:15 studenti rbr. 1 - 4 sa spiska spisak_2020_13_E217_PR_rok07.pdf
DodatakVeličina
spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf46.26 KB
spisak_2020_13_E217_PR_rok07.pdf21.13 KB