Raspored za ispit u junskom roku

22. Jun 2021
  • 14:30-15:00 studenti rbr. 1 - 30 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 15:05-15:35 studenti rbr. 31 - 60 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 15:40-16:10 studenti rbr. 61 - 90 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 16:15-16:45 studenti rbr. 91 - 120 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 16:50-17:20 studenti rbr. 121 - 123 sa spiska spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf 
  • 16:50-17:20 studenti rbr. 1 - 4 sa spiska spisak_2020_13_E217_PR_rok07.pdf 
DodatakVeličina
spisak_2020_20_E217_PR_rok07.pdf46.26 KB
spisak_2020_13_E217_PR_rok07.pdf21.13 KB