[AR] Polaganje predispitnih obaveza

13. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 
Dodatni popravni termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Arhitektura računara za studijske programe RA, PSI, IN i SIIT održaće se u utorak 30.08.2022. godine.

Polaganje će biti organizovano u vidu rada na jednom zadatku u učionici. Ovim zadatkom se maksimalno može nadomestiti broj poena sa predispitnih obaveza koji nedostaje do 36. Minimalni broj prethodno ostvarenih bodova na predispitnim obavezama koji je preduslov za izlazak na dodatni popravni termin je 6, jer će popravni zadatak nositi najviše 30 bodova.  
 
Da biste mogli da izađete na popravno polaganje potrebno je da se prijavite lično u Studentskoj službi najkasnije do 21.07.2022. u 13h. Raspored dolazaka prijavljenih studenata po terminima biće objavljen na ACS sajtu u petak 22.07. u večernjim satima. Zamena termina neće biti moguća.

Za eventualna pitanja potrebno je da se javite glavnom asistentu Nebojši Horvatu.
 
Predmetni nastavnik