[AR PSI/RA/IN] Domaći

18. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja se nalazi zadatak koji radite za domaći i spisak na kome je naznačeno na koji email šaljete rešenje. Zadatak je neophodno poslati na email 18.06. pre 21:00. Rešenja koja budu poslata posle 21:00 se neće priznavati. Subject email-a u kome šaljete rešenje mora da bude u formatu "Domaci_AR_RAxx_20xx"! Jedini fajl koji treba da pošaljete u email-u je RAxx_20xx.S (promeniti da odgovara Vašem broju indeksa i smeru) u kome treba da se nalazi vaše rešenje zadatka. Na početku fajla obavezno napisati ime, prezime i broj indeksa.

Odbrana domaćeg će se održati 20.06. a tačna satnica odbrane za svakog studenta će biti objavljena 19.06. Studenti mogu slobodno međusobno da menjaju termine sve dok svaki termin ostane popunjen.

DodatakVeličina
Domaci - raspored_studenata.pdf55.1 KB
zadatakDomaci.zip49.38 KB