Arhitektura računara - E2, E3 i IN

osnovni podaci

Nastavnici:
Dušan Gajić dusan.gajic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru putem mejla.


Asistenti:
Nebojša Horvat horva.n(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Luka Radović lradovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem email poruke.

Milena Vujičić vujicic_milena(AT)uns.ac.rs

Helena Anišić hanisic(AT)uns.ac.rs

Petar Trifunović p.trifunovic(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Anja Delić delicc.anja(AT)gmail.com

Nikola Vukić nikola.vukic(AT)uns.ac.rs

Sara Poparić poparic.sara(AT)uns.ac.rs

nastavni plan

Semestar: 2
Broj časova predavanja (nedeljno): 4
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 4
Sadržaj predmeta:
Pojam arhitekture računara, Model računara, Mašinska reprezentacija podataka, Arhitektura naredbi, asemblerski jezici i asemblersko programiranje (potprogram, makro, stek), Principi organizacije računara (memorija, procesor, kodiranje i formati mašinskih naredbi, organizacija procesora, ulazno-izlazni uređaji, sabirnica, prekidi), Sistemski programi (editor, asembler, makro pretprocesor, linker, louder, dibager, operativni sistem), Evolucija arhitekture računara (CISC, RISC, protočni i vektorski procesori; memorijska hijerarhija: radna, masovna, asocijativna, skrivena i virtuelna memorija; ulazno-izlazni uređaji; sabirnica; spojne mreže; multiprocesori i multiračunari; paralelizam na nivou naredbe i na nivou nizova naredbi).

[AR] Spisak studenata za ponovno polaganje predispitnih obaveza

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 22. Avgust 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obaveštenja nalazi se spisak studenata prijavljenih za dodatni termin izrade predispitnih obaveza iz Arhitekture računara. Na spisku se nalazi tačan raspored studenata po terminima i učionicama. Izrada zadataka održaće se u učionicama MI A2-1 i MI A2-3 u dva termina, od 8.00 i od 11.00. Za eventualnu promenu termina potrebno je javiti se na mejl p.trifunovic@uns.ac.rs.

[AR] Prijava za dodatni termin predispitnih obaveza

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 3. Jul 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Dodatni rok za izradu predispitnih obaveza na kome se radi ispravak T1234 će se održati 28.08. od 09:00 u učionicama MI A2-1 i MI A2-3.
Prijava za polaganje se vrši preko Studentske službe od 10.7. do 14.7. Prijava se vrši lično na šalteru i cena prijave je 2000 dinara.

[AR] Spiskovi osvojenih poena sa predlozima ocena

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 14. Jun 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze spiskovi osvojenih poena i predlozi ocena. Studenti koji su zadovoljni ocenom ne treba da se pojave u petak, 16.06.2023. u terminu ispita. Upis ocena se obavlja samo elektronskim putem preko veb servisa.

[AR] Dodatni termin predispitnih obaveza

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 8. Jun 2023

Poštovane koleginice i kolege,

[AR] Nadoknada/popravni spisak studenata i satnica

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 8. Jun 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Nadoknada i popravni iz AR se održavaju 09.06. u MI A2-1 od 07:00.  
Spisak prijavljenih studenata se nalazi u prilogu obaveštenja.

[AR] Poeni osvojeni na predispitnim obavezama i parcijalnim ispitima

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 7. Jun 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze svi poeni osvojeni na predispitnim obavezama, kao i poeni osvojeni na parcijalnim ispitima. Podsećamo da informacije o uvidu u radove, popravnom i nadoknadi možete pronaći u ranijim objavama.

[AR] Informacije o bitnim datumima (rezultati, nadoknada, popravni)

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 3. Jun 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Rezultati SOVa kao i bodovi sa svih predispitnih obaveza će biti objavljeni u sredu 07.06. do 21:00.

Odmah nakon objave rezultata SOV-a kreće prijava za popravni ili nadoknadu. Krajnji rok za prijavu popravnog ili nadoknade je četvrtak 08.06. u 18:00.
Za nadoknadu i popravni radi se zadatak težine SOVa. Ukoliko se prijavite za popravni, odmah nakon prijave se BRIŠU ranije ostvareni bodovi sa testa koji popravljate.
USLOVI:

[AR E2, E3, IN] SOV spisak studenata koji su oslobođeni

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 30. Maj 2023

 Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su oslobođeni SOV-a. 

[AR] Rezultati T1234

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 19. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege, 
U prilogu se nalaze rezultati testa T1234. Za uvid u radove javiti se vašem asistentu.

[AR] SOV stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 19. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege,

SOV za stare studente će se održati u sredu 24.05. od 07:00 u MI A2-1. Ukoliko u prvom terminu broj studenata prevaziđe kapacitet učionice, organizivaće se i drugi termin istog dana u 11:15 u NTP-316. Studenti će pri pristizanju biti raspoređivani u učionice do popunjenja kapaciteta.

[AR] Informacija o pravilima polaganja predispitnih obaveza

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 8. Maj 2023

Poštovane koleginice i kolege,

[AR] Satnica AR 2023 T1234 stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 30. April 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu obeveštenja se nalazi fajl u kome je naznačeno kada prijavljeni studenti polažu T1234.

[AR] Prijave AR 2023 T1234 stari studenti

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 11. April 2023

Poštovane koleginice i kolege,

Studenti koji ponovo polažu predmet Arhitektura Računara preko kolokvijuma i planiraju da rade T1234 treba da se prijave na ovoj Google formi https://docs.google.com/forms/d/1rTwLaxGlgRhCG5j20ipvYjWLY7JkyNpQs1G85H_....

Krajnji rok za popunjavanje forme je 28.04. do 00:00.
Studentima koje ne popune formu do zadatog roka neće biti rezervisano mesto za rad T1234.

[AR SVI] Rezultati predispitnih obaveza

Arhitektura računara SIIT - 5. Septembar 2022

 Poštovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalazi lista studenata koji su dopunili broj bodova do 36 i imaju uslov za polaganje predmeta.

[AR] Raspored polaganja predispitnih obaveza 30.8.2022.

Arhitektura računara SIIT - 26. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 
Dodatni popravni termin za polaganje predispitnih obaveza iz predmeta Arhitektura računara za studijske programe RA, PSI, IN i SIIT održaće se u utorak 30.8. u laboratorijama MI A2-1 i A2-3.
 

[AR] Polaganje predispitnih obaveza

Arhitektura računara SIIT - 13. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 

[AR PSI] Ispit 3.7.2022.

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 2. Jul 2022

Poštovane koleginice i kolege,
 
U prvom ispitnom roku na studijskom programu PSI koji se održava 3.7. moguće je radit PI1 i PI2 odvojeno. U svim narednim rokovima se radi ceo ispit koji nosi 30 bodova.
 

[AR E2, IN, E3] Izmenjeni spisak sa bodovima

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 22. Jun 2022

 Postovane koleginice i kolege,

U prilogu se nalaze izmenjeni spiskovi sa bodovima

[AR PSI/RA/IN] Spiskovi osvojenih bodova

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 22. Jun 2022

Poštovane kolege,

U prilogu obaveštenja se nalaze spiskovi sa osvojenim bodovima u toku semestra kao i sa predloženim ocenama za studente koji su ispunili sve uslove.

Napomena: Predložena ocena će biti prosleđena studentskoj službi ukoliko student prijavi ispit, a ne javi se profesoru da poništava ocenu.

Srdačan pozdrav,
Nastavnički tim predmeta

[AR RA/IN] Ispit 23.06.

Arhitektura računara - E2, E3 i IN - 22. Jun 2022

Poštovane koleginice i kolege,

U prvom ispitnom roku koji se održava 23.06. moguće je radit PI1 i PI2 odvojeno. U svim narednim rokovima se radi ceo ispit koji nosi 30 bodova.

Studenti koji nisu prijavili ispit a žele ponovo da rade PI1 ili PI2 mogu to da urade 23.06. ali moraju i da obaveste profesora o tome slanjem email-a (studenti koji su prijavili ispit ne šalju email).

Svi studenti koji žele da ponove PI1 treba da dođu 23.06. u 7:30 ispred učionica MI A2-1 i MI A2-3.