[AR] Spiskovi osvojenih poena sa predlozima ocena

11. Jun 2024

Poštovane koleginice i kolege,
U prilogu se nalaze spiskovi osvojenih poena i predlozi ocena. Studenti koji su zadovoljni ocenom ne treba da se pojave u petak, 14.06.2023. u terminu ispita. Upis ocena se obavlja samo elektronskim putem preko veb servisa.

NAPOMENA: Bodovi za stare studente su sačuvani i ako imaju 16, ili više, bodova od prošle godine samo treba da prijave ispit.

DodatakVeličina
Evidencija AR RA 2024 - Evidencija.pdf166.46 KB
Evidencija AR PSI 2024 - Evidencija.pdf141.19 KB
Evidencija AR IN 2024 - Evidencija.pdf98.43 KB