Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

[ISiBP] Obaveštenje za stare studente - termin polaganja prvog kolokvijuma (SQL)

Informacioni sistemi i baze podataka - 7. Decembar 2022

Obaveštavaju se studenti koji ponovo slušaju predmet da će za njih polaganje  prvog kolokvijuma biti organizovano u petak 9. decembra po priloženom rasporedu.
Ukoliko nekome ne odgovara termin, potrebno je da pronađe zamenu u drugom terminu i o tome obavesti asistenta.

[ISiBP] Obaveštenje za stare studente

Informacioni sistemi i baze podataka - 5. Decembar 2022

Svi stari studenti koji su prijavili polaganje predmeta ISiBP preko kolokvijuma, treba  da pošalju informaciju o tome koju od predispitnih obaveza ponavljaju.
Prijavu je potrebno poslati asistentu na e-mail, najkasnije do 07.12.2022. radi rezervisanja mesta u terminu polaganja predispitne obaveze koja se prijavljuje.
Konkretni termini polaganja predispitnih obaveza na vežbama za stare studente biće naknadno objavljeni.

[ISiBP] Termini predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Oktobar 2022

Predavanja:

  • predmetni zadatak - 26.12.2022.

Vežbe:

  • zadatak 1 (SQL) - 7. nedelja vežbi (9.12.2022.
  • zadatak 2 i zadatak 3 (EER + prevođenje) - 13. nedelja vežbi (5.1.2023.)

Raspored polaganja za 5.10. kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 4. Oktobar 2022

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 1. Oktobar 2022

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 26. Septembar 2022

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić za 8.9.2022.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 7. Septembar 2022

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić za 7.9.2022.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 6. Septembar 2022

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić za 2.9.2022.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 1. Septembar 2022

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. SLavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 31. Avgust 2022

 

Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 6. Avgust 2022

Termini za polaganje usmenog ispita u avgustovsko-septembarsko-oktobarskim rokovima su sledeći: 

  • četvrtak, 1.9.2022.
  • petak, 2.9.2022.

Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof Kordić 21.7.2022.

Sistemi skladišta podataka - 19. Jul 2022

Raspored polaganja dat je u prilogu.
Usmeni ispiti mogu da polažu samo studenti koji su završili predispitne obaveze.

Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof Kordić15.7.2022.

Sistemi skladišta podataka - 13. Jul 2022

 Raspored polaganja dat je u prilogu.
                                            Predmetni nastavnik

Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof Kordić14.7.2022.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 12. Jul 2022

 Raspored polaganja dat je u prilogu.

                                            Predmetni nastavnik

Obaveštenje za usmeni ispit za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Jun 2022

 Studenti koji žele da polažu završni ispit usmeno mogu da biraju sledeće termine za julski rok:

  • četvrtak, 14.7,2022.
  • petak,15.7.2022.
  • četvrtak, 21.7.2022.

Rezultati završnog ispita, Informacioni sistemi i baze podataka, Geodezija

Informacioni sistemi i baze podataka - 8. April 2022

 

Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 30. Mart 2022

Podsetnik na obaveštenje od 17.2.2022.

U aprilskom roku zvršni ispit moćiće da se polaže i pismeno i usmeno pod uslovima koje smo dogovorili na početku godine. 

Finalni rezultati predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 28. Februar 2022

U prilogu se nalaze finalni rezultati predispitnih obaveza.