Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

30. Mart 2022

Podsetnik na obaveštenje od 17.2.2022.

U aprilskom roku zvršni ispit moćiće da se polaže i pismeno i usmeno pod uslovima koje smo dogovorili na početku godine. 
Bez obzira na način polaganja ispit se mora zvanično prijaviti na Studentskoj službi. Svi koji zvanično prijave ispit na Stud. službi za aprilski rok smatraće se da su se prijavili za polaganje završnog ispita pismenim putem.
Studenti koji žele da polažu završni ispit usmeno potrebno je da posebno prijave ispit na sledeći način: 
Studenti koji žele da polažu ispit usmeno u navedenom terminu moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com 
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. u naslov treba staviti:
USM, ISIBP, Ime Prezime, brojindeksa, 5.4.2022.
Tačna satnica kao i mesto polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.
Rok za prijavu usmenog je 2.4.2022. godine