Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

[ISiBP] Popravni termin - promena prostorije

Informacioni sistemi i baze podataka - 11. Februar 2022

Popravni termin iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan u prostoriji 201 umesto u MI A2-1 u istom terminu. 

[ISiBP] Popravni termin

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Februar 2022

U prilogu se nalazi spisak studenata za popravni termin koji će biti održan 12. februara 2022. u 11:00 u prostoriji MI A2-1

Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Februar 2022

Za studente koji su prijavili usmeno polaganje predmeta Informacioni sistemi i baze podataka ispit će biti održan u subotu 12.02. po sledećem rasporedu:

11h

GE44/2020 Đorđe Josić

Obaveštenje za studente Geodezije

Informacioni sistemi i baze podataka - 8. Februar 2022

U subotu 12.02.2022. godine biće održano ponavljanje predispitnih obaveza. Procedura za ponavljanje data je u obaveštenju od 17.01.2022.
Takođe, u subotu 12.02.2022. studenti mogu polagati završni ispit usmeno.
Za usmeno polaganje potrebno je javiti se predmetnom nastavniku Slavici Kordić na mail do četvrtka 10.02. u ponoć.

Obaveštenje za studente Geodezije

Informacioni sistemi i baze podataka - 31. Januar 2022

 Postavljeni su termini u Teamsu za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

[BP1 RA, PSI i IN, BP2 RA i IN, ISiBP] Dodatni termin predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 29. Januar 2022

U prilogu se nalazi raspored termina i studenata za polaganje testova u dodatnom terminu 1. februara 2022.

Molimo studente prilikom polaganja predispitnih obaveza da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju predispitnih obaveza. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Januar 2022

Mole se svi studenti koji su u zimskom semestru slušali predmet Informacioni sistemi i baze podataka da prisustvuju online konsultacijama na Teams-u koje će biti održane u petak 28.02.2022. u 14 i 30. 

                                                                                             Predmetni nastavnik

[ISiBP] Rezultati predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Januar 2022

U prilogu se nalazi spisak studenata sa rezultatima predispitnih obaveza.

Obaveštenje o odlaganju završnog ispita u januarskom roku

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Januar 2022

Ispit za predmet Informacioni sistemi i baze podataka predviđen 28.01.2022. godine biće odložen. Termin za polaganje biće naknadno objavljen. 

                                                                          Predmetni nastavnik

[BP1 RA, PSI i IN, BP2 RA i IN, ISiBP] Dodatni termin predispitnih obaveza

Baze podataka 1 - 24. Januar 2022

Studenti koji su bili pozitivni na COVID-19 tokom polaganja predispitnih obaveza mogu izaći na dodatni termin koji će biti organizovan 01.02.2022

Potrebno je u naredna 3 dana (zaključno sa 27.1.2022.) javiti se nadležnom asistentu i dostaviti rezultate testa na COVID-19 ili potvrdu o izolaciji.

U prilogu se nalazi spisak studenata koji su se javili da će izostati sa predispitnih obaveza. 

[ISiBP] Predmetni zadatak

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Januar 2022

Za studente koji ponovo polažu predmet, biće organizovan i Predmetni zadatak 22. januara. U prilogu se nalazi spisak studenata prijavljenih za polaganje Predmetnog zadatka. U istom terminu polaže se i zadatak iz Prevođenja EER modela u relacioni.

[ISiBP] Popravni termin

Informacioni sistemi i baze podataka - 17. Januar 2022

Popravni termin iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan u zvaničnom terminu februarskog ispitnog roka (12. februar). Za izlazak na popravni potrebno je zvanično da prijavite ispit na studentskoj službi i javite asistentu nadležnom za vašu grupu koji test želite da popravljate (SQL, EER ili Prevođenje). 

Prijavom na popravni termin, poništavaju se prethodno osvojeni bodovi iz prijavljenog testa.

[ISiBP] Predispitna obaveza 22.01.2022.

Informacioni sistemi i baze podataka - 16. Januar 2022

Test iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan 22.01.2022. (Prevođenje EER u relacioni model). U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testa. 
 
Studenti koji su pozitivni na COVID-19 ne mogu prisustvovati testu i u obavezi su da se jave asistentu nadležnom za svoju grupu. Biće organizovan poseban termin polaganja testa za studente koji su pozitivni na COVID-19. Potrebno je dostaviti dokaz asistentu da je student pozitivan na COVID-19. 
 

[ISiBP] Rezultati prvog testa

Informacioni sistemi i baze podataka - 6. Januar 2022

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka. 

[ISiBP, BP1 RA i II, BP2 RA i II] Predispitna obaveza 26.12.2021.

Baze podataka 1 - 23. Decembar 2021

Prvi test iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka, Baze podataka 1 na RA i II, Baze podataka 2 na RA i II biće održan 26.12.2021. U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testova. 
 
Studenti koji su pozitivni na COVID-19 ne mogu prisustvovati testu i u obavezi su da se jave asistentu nadležnom za svoju grupu. Biće organizovan poseban termin polaganja testa za studente koji su pozitivni na COVID-19. Potrebno je dostaviti dokaz asistentu da je student pozitivan na COVID-19. 

[BP1, ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu (apsolventski rok)

Informacioni sistemi i baze podataka - 17. Decembar 2021

Usmeni ispit biće održan u nedelju 19.12.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 
 
Molimo studente da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju ispita. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

[ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP, BP1][NOV] Obaveštenje o usmenom ispitu (apsolventski rok)

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Decembar 2021

Usmeni deo ispita će biti održan u sledećim terminima:
 
- 19.12.2021.
 
Studenti koji žele da polažu usmeni deo ispita treba da prijave ispit studentskoj službi po standardnoj proceduri. Nakon dobijanja spiska od studentske službe, par dana pre svakog ispita, biće objavljena vremena i lokacija polaganja usmenog dela ispita. Lokacija i vreme se mogu razlikovati od onog objavljenog na studentskom servisu, pa pratite sajt predmeta radi ažurnih i relevantnih informacija.
 

[ISiBP] Finalni spisak studenata za termine predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 2. Decembar 2021

Prvi test iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan 26.12.2021. i obuhvatiće oblasti SQL i EER. Drugi test biće održan 22.01.2022. i obuhvatiće oblasti Prevođenja EER u relacioni model i Predmetni zadatak.
 
U prilogu se nalazi finalni spisak studenata za polaganje testova. 

[BP1, ISiBP, ASVSP, DOMIJ, SBP] Usmeni ispit - raspored u terminu (apsolventski rok)

Informacioni sistemi i baze podataka - 19. Novembar 2021

Usmeni ispit biće održan u subotu 20.11.2021. u laboratoriji MIA-2-2 na Mašinskom institutu prema priloženom rasporedu. 
 
Molimo studente da se ponašaju odgovorno i pridržavaju preporuka Vlade Republike Srbije i Fakulteta tehničkih nauka o ponašanju usled pandemije. Nošenje maski je obavezno da bi se pristupilo polaganju ispita. Molimo studente da drže odstojanje od najmanje 2m u svakom trenutku unutar objekta.

[ISiBP] Spisak studenata za termine predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 12. Novembar 2021

Prvi test iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka biće održan 26.12.2021. i obuhvatiće oblasti SQL i EER.
Drugi test biće održan 22.01.2022. i obuhvatiće oblasti Prevođenja EER u relacioni model i Predmetni zadatak.
 
Molimo studente da provere da li se nalaze na spisku i jave asistentu Radovanu Župunskom u narednih 10 dana (zaključno sa 23.11.2021) ukoliko nisu evidentirani. Nakon 10 dana, biće objavljen finalni spisak studenata za polaganje testa.