Obaveštenje za studente Geodezije za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

17. Februar 2022

Predmetni zadatak sa predavanja biće održan 27.02.2022. Svi koji su zvanično prijavili ispit na Stud. službi za februarski rok smatraće se da su se prijavili za polaganje.
Istog dana može da se polaže i završni ispit usmeno. Za polaganje usmenog potrebna je prijava na sledeći način: 
Studenti koji žele da polažu ispit u navedenom terminu moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com 
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. u naslov treba staviti:
USM, ISIBP, Ime Prezime, brojindeksa, 27.02.2022
Tačna satnica kao i mesto polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.
Rok za prijavu usmenog je 22.02.2022. godine.

U aprilskom roku zvršni ispit moćiće da se polaže i pismeno i usmeno pod uslovima koje smo dogovorili na početku godine. 
Bez obzira na način polaganja ispit se mora zvanično prijaviti na Studentskoj službi. Svi koji zvanično prijave ispit na Stud. službi za aprilski rok smatraće se da su se prijavili za polaganje završnog ispita pismenim putem.
Studenti koji žele da polažu završni ispit usmeno potrebno je da posebno prijave ispit na sledeći način: 
Studenti koji žele da polažu ispit usmeno u navedenom terminu moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com 
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. u naslov treba staviti:
USM, ISIBP, Ime Prezime, brojindeksa, 5.4.2022.
Tačna satnica kao i mesto polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.
Rok za prijavu usmenog je 2.4.2022. godine