Informacioni sistemi i baze podataka

osnovni podaci

Nastavnici:
Slavica Kordić (rođ. Aleksić) slavica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.


Asistenti:
Marko Vještica marko.vjestica(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
 Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

Jelena Hrnjak jelenahrnjak(AT)uns.ac.rs
Konsultacije:
Po dogovoru. Zakazuju se putem e-mail poruke.

nastavni plan

Semestar: 3 Geodezija i geomatika
Broj časova predavanja (nedeljno): 2
Broj časova računarskih vežbi (nedeljno): 2
Sadržaj predmeta:
Vrste informacionih sistema. Postupci razvoja informacionih sistema. Modeliranje procesa. Organizacija datoteka. Pojam baze podataka (BP). Sistem za upravljanje bazama podataka. Osnovni koncepti i karakteristike modela podataka. EP model podataka. Relacioni model podataka. Klasifikacija i vrste ograničenja u relacionom modelu podataka. Funkcionalna zavisnost i ključ šeme relacije. Upotreba upitnog jazika SQL u opisu šeme baze podataka i manipulacija podacima u BP. Osnove obrade transakcija. Distribuirane baze podataka. Sistemi skladišta podataka.
Literatura:
1.Mihajlović D. Informacioni sistemi i projektovanje baza podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1998
2.Mogin P. Struktura podataka i organizacija datoteka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1994
3.Mogin P., Luković I. Principi baze podataka, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 1996
4.Date C. J. An Introduction to Database Systems, Addison Weslez, 2004

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić - 26.4.2023.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 25. April 2023

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić - 26.4.2023.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 25. April 2023

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić - 26.4.2023.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 25. April 2023

 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić - 26.4.2023.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 25. April 2023

 

Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof. Slavice Kordić

Sistemi skladišta podataka - 18. April 2023

Termini za polaganje usmenog završnog ispita u aprilskom roku su sledeći: 

Raspored polaganja završnog ispita kod prof. Slavice Kordić - 2.3.2023.

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 27. Februar 2023

 

Raspored polaganja završnih ispita kod prof. Slavice Kordić za 22. i 23. februar

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 17. Februar 2023

 

Raspored polaganja završnih ispita kod prof. Slavica Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 13. Februar 2023

 

[ISiBP] Popravni test - rezultati

Informacioni sistemi i baze podataka - 28. Januar 2023

U prilogu se nalaze rezultati popravnog testa iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke (SQL - Marko Vještica, EER i prevođenje - Jelena Hrnjak). U prilogu se takođe nalaze i rezultati ostvareni na predispitnim obavezama.

[ISiBP] Raspored dolazaka za popravne termine

Informacioni sistemi i baze podataka - 27. Januar 2023

Popravni termini polaganja predispitnih obaveza koje su rađene na vežbama biće održani 28. januara u MI A2-2  po priloženom rasporedu.

Raspored polaganja za 27.1.2023. kod prof. Slavice Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 26. Januar 2023

 

[ISiBP] Obaveštenje o terminima za popravljanje zadataka sa vežbi

Informacioni sistemi i baze podataka - 23. Januar 2023

Obaveštavaju se studenti da će termini za popravljanje zadataka sa vežbi biti održani 28. januara.
Konkretni termini sa satnicama dolazaka biće objavljeni dan ranije.

Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof. Slavice Kordić

Struktura i organizacija baza podataka - 22. Januar 2023

 Termini za polaganje usmenog završnog ispita u januarskom i februarskom roku su sledeći: 

  • sreda, 25.1.2023.
  • petak, 27.1.2023.
  • utorak, 31.1.2023.
  • petak, 3.2.2023.

Obaveštenje o pismenom završnom ispitu kod prof. Kordić

Baze podataka 1 - Informacioni inženjering - 19. Januar 2023

Pismeni završni ispit biće održan u redovnom februarskom roku. Svi studenti koji žele da izađu na ispit moraju zvanično da prijave ispit preko Studentske službe.
Moguće je popravljati PZ sa predavanja umesto pismenog završnog ispita.

                                               Predmetni nastavnik

[ISiBP] Prijava za popravni termin

Informacioni sistemi i baze podataka - 14. Januar 2023

Poštovani studenti, na dnu ovog obavеštenja nalazi se link do Google Sheet tabele u koju je potrebno da se upišete ukoliko želite da popravljate neki zadatak sa predispitnih obaveza. Rok za prijavu je 18.01.2023. do 23:59:59.

Moguće je popravljati:

[ISiBP] Rezultati predispitnih obaveza

Informacioni sistemi i baze podataka - 14. Januar 2023

Rezultati predispitnih obaveza se nalaze u prilogu. Za uvid u radove obratiti se asistentu na mail.

Rezultati predmetnog zadatka sa predavanja za predmet Informacioni sistemi i baze podataka

Informacioni sistemi i baze podataka - 3. Januar 2023

 Uvid u radove biće na sledećim predavanjima

[ISiBP] Rezultati prvog testa - Grupe 2 i 3

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Decembar 2022

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka za grupe 2 i 3. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.

[ISiBP] Rezultati prvog testa - Grupa 1

Informacioni sistemi i baze podataka - 10. Decembar 2022

U prilogu se nalaze rezultati prvog testa iz predmeta Informacioni sistemi i baze podataka, Grupa 1. Za uvid u radove obratiti se asistentu putem email poruke.