Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof. Slavice Kordić

18. April 2023

Termini za polaganje usmenog završnog ispita u aprilskom roku su sledeći: 

  • sreda, 26.4.2023.
  • petak, 28.4.2023.
  • četvrtak, 4.5.2023. (popunjeno)

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenom terminu moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com 
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. u naslov treba staviti:
USM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 25.4.2023.
Tačna satnica kao i mesto polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.
                                                      Predmetni nastavnik