Obaveštenje za studente koji polažu usmeni ispit kod prof. Slavice Kordić

25. Jul 2023

 Termini za polaganje usmenog završnog ispita u septembarsko-oktobarskim rokovima su sledeći: 

  • četvrtak, 31.8.2023.
  • petak, 1.9.2023.
  • subota, 9.9.2023. 
  • nedelja, 10.9.2023.
  • ponedeljak, 11.9.2023. (zatvoreno)
  • četvrtak, 28.9.2023. 
  • utorak, 3.10.2023.

Studenti koji žele da polažu ispit u navedenom terminu moraju poslati prijavu u formi emaila na adresu slavica.kordic.ftn@gmail.com najkasnije dva dana pre izabranog termina.
U naslovu (subject) prijavne poruke treba staviti tekst odgovarajućeg formata, dok telo poruke treba da bude prazno. Na pr. u naslov treba staviti:
USM, BP1, Ime Prezime, brojindeksa, 24.6.2023.
Tačna satnica kao i mesto polaganja ispita za prijavljene studente biće objavljena na ovom sajtu dan ranije.
                                                      Predmetni nastavnik