[ISiBP] Obaveštenje za stare studente

5. Decembar 2022

Svi stari studenti koji su prijavili polaganje predmeta ISiBP preko kolokvijuma, treba  da pošalju informaciju o tome koju od predispitnih obaveza ponavljaju.
Prijavu je potrebno poslati asistentu na e-mail, najkasnije do 07.12.2022. radi rezervisanja mesta u terminu polaganja predispitne obaveze koja se prijavljuje.
Konkretni termini polaganja predispitnih obaveza na vežbama za stare studente biće naknadno objavljeni.