[AR SIIT] T1234 - Zadaci za pripremu

25. Novembar 2023

Poštovane koleginice i kolege,

U repozitorijumu predmeta dostupni su zadaci za pripremu za test T1234 (direktorijum VezbeZadaciResenja -> termin_07_priprema_t1234, datoteka T1234_Priprema.zip). U .zip arhivi se nalaze po dva primera za T12 i T34, sa dostupnim rešenjima.