[UIFI] Redovni termin

15. Januar 2021

Redovni termin održavanja izrade jednog od tri zadatka je planiran za četvrtak 21.01.202021. Studenti koji žele da rade jedan od tri zadatka treba da se upišu u tabelu na sledećem linku i da upišu broj 1 u odgovarajuću kolonu.
Moguće je odabrati jedan od sledećih zadataka
Zadatak 1 - SQL
Zadatak 2 - Excel 1
Zadatak 3 - Excel 2

Prijava važi do 18.01.2021. do 23:59 tačno vrijeme održavanja kao i način biće istaknuti na ACS- u nakon isteka prijava. 

Ukoliko u toku ovog dana student ima nadoknadu, ispitivanje ili redovnu nastavu potrebno je da to upiše u kolonu napomena. Potrebno je upisati vrijeme u kom se održava nešto od navedenog kao i šta tačno.  

Svi studenti, uključujući i one koji nisu izabrali ni jedan zadatak za rad, u obavezi su da dođu na redovnu provjeru uživo i verifikuju ostvarene rezultate, prema rasporedu koji će biti istaknut na ACS- u nakon isteka prijava.