[BP-SIIT] Prelazak na platformu Canvas

24. Januar 2021

Onlajn kurs 13.SE0016.SW.Baze podataka, koji je dostupan u okviru platforme Canvas (https://canvas.ftn.uns.ac.rs/), dobija ulogu osnovnog okruženja za distribuciju materijala, obaveštavanje i ostale povezane aktivnosti na predmetu.

Opšte informacije u vezi s korišćenjem platforme Canvas dostupne su na posebnoj stranici podrške (https://canvas.ftn.uns.ac.rs/support).

Očekuje se da će do početka letnjeg semestra svi studenti koji su upisani na predmet dobiti pristup onlajn kursu.