[PP - PSI] Januarski rok

29. Januar 2021

Raspored za polaganje ispita u januarskom ispitnom roku se nalazi na platformi Teams. Stari studenti koji su prijavili i polagali predispitne obaveze preko kolokvijuma polažu 01.02.2021. u 16:00h u laboratoriji MI A2-3.