[SBP] Oracle Academy - diplome

9. Februar 2021

Obaveštavamo studente koji su uspešno položili Oracle Akademiju u okviru predmeta Sistemi baza podataka 2020. godine, da diplomu mogu preuzeti svakog radnog dana od 8:30 do 11:30 u sekretarijatu Departmana za računarstvo i automatiku - kancelarija 419 u zgradi NTP, IV sprat.