Zaboravljeni lični dokumenti posle ispita, učionice MIA2-1, MIA2-3

10. Februar 2021

Sledeći studenti su zaboravili lične dokumente (indekse, lične karte ili studentske kartice) u učionicama MIA2-1 i MIA2-3:
Gašpar Jovan - lična karta
Dmitrović Aleksa - lična karta
Ognjen Srdić - studentska kartica

Ružić Andrej - indeks
Filip Karaba - indeks

Molimo studente da pokupe svoje lične dokumente u administratorskoj prostoriji MIA2-0 svakog radnog dana od 08:00 - 14:00 časova.

Predmet: