[RVPII] Korišćenje platforme Canvas

22. Februar 2021

Kao osnovno okruženje za distribuciju materijala i informacija u vezi s predmetom koristi se onlajn kurs 20.RVP07.E2.Računarstvo visokih performansi u informacionom inženjeringu u okviru platforme Canvas (https://canvas.ftn.uns.ac.rs/).