[PP] SIIT - Obaveštenje za stare studente

23. Februar 2021

Studenti koji su prijavili ponovno slušanje predmeta
Predavanja i vežbe se slušaju online (Teams) i polaže se po pravilima koja važe za ovaj semestar.  
 
Studenti koji su prijavili polaganje preko kolokvijuma
Predispitne obaveze i završni ispit se polažu na osnovu gradiva i materijala koji su se obrađivali i koristili tokom slušanja predmeta. Sadržaj predispitnih obaveza će biti isti kao ranije, ali će organizacija polaganja biti prilagođena trenutnoj situaciji. To znači da će se oba testa polagati odjednom, a umesto dva zadataka (kolokvijuma) će se raditi jedan. Polaganje će biti realizovano na kraju semestra (05.06. ili 06.06.). Obaveštenja u vezi termina će biti postavljena na ovom sajtu. Svakako možete zakazati i online konsultacije ukoliko vam bude bila potrebna pomoć oko spremanja ispita.

Studenti koji imaju potpis i položene predispitne obaveze (>=36 bodova)
Završni ispit se može polagati u bilo kom roku na osnovu gradiva koje ste obrađivali tokom slušanja predmeta. Predispitni bodovi važe dve školske godine odnosno tri semestra nakon semestra u kom ste slušali predmet.